Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

372 Hits

Publicatie op:
Daarom

Wij mensen willen graag alles weten. Voor het bevredigen van onze nieuwsgierigheid stellen wij vaak vragen die beginnen met een W: Wie, wat, waar, wanneer en bovenal waarom (bij misdrijven komt de waarmee-vraag er nog bij). Als we de hoe-vragen hieraan toevoegen en op al die vragen antwoord krijgen, is onze nieuwsgierigheid voor even getemperd.

Uit onderzoek is gebleken dat de waarom-vraag belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen. Taalwetenschappers geven ouders het advies om veel met hun kind(eren) te praten om zo onder andere de waarom-vragen bij kinderen op te wekken. Volwassenen vinden waarom-vragen vaak irritant. Er zijn mensen die de waarom-vraag zelfs als een klacht duiden. De vragensteller geeft volgens hen uiting aan zijn ontevredenheid. Anderen zien de waarom-vraag meer als een vraag om verheldering. Een vraag waarmee de vragensteller blijk geeft van zijn nieuwsgierigheid. Maar hoe de ontvanger de vraag ook interpreteert, hij beseft dat een waarom-vraag niet altijd even makkelijk te beantwoorden is. “Dat weet ik niet,” horen we als antwoord niet zo vaak. Toegeven dat er zo 1,2,3 geen antwoord voor handen is, blijft nog steeds lastig. “Dat is gewoon zo” en “daarom” zijn daarentegen veelgehoorde verlegenheidsantwoorden op die momenten dat we geen antwoord weten. En als de ontvanger zat is van de waarom-vraag of van de vragensteller, luidt het antwoord: “Omdat ik het zeg en daarmee basta.” Met zo’n antwoord is de toon gezet en schiet niemand iets op. 

De waarom-vragen zijn niet alleen belangrijk voor de taalontwikkeling. Ook voor de kennisontwikkeling zijn deze vragen onontbeerlijk. Dat zit zo. 

Bij de waarom-vragen, de vragen waarop we vaak geen pasklaar antwoord hebben, komt de gedachtenstroom op gang. De zoektocht naar de weetjes en het leggen van  verbanden in het hoofd om zo tot een antwoord te komen, is begonnen. Het gesprek met de ander wordt aangezwengeld. Want een ding is wel duidelijk: Waarom-vragen leveren meer gespreksstof op dan de overige w-vragen waarop nagenoeg direct het antwoord te geven is. Omdat zeer uiteenlopende weetjes en antwoordsuggesties in het gesprek voorbij komen, vindt onbedoelde kennisvermeerdering plaats. Zo komt de vragensteller meer te weten dan vooraf bedoeld, zelfs al is het antwoord op de vraag nog steeds niet gevonden. 

‘Van vragen word je wijs’ is een oud spreekwoord dat nog steeds van toepassing is, zeker op de waarom-vragen. 

Daarom, blijf ze stellen die  waarom-vragen, ook al hebben anderen er een hekel aan. De waarom-vraag: ‘Waarom moeten we waarom-vragen blijven stellen’, hoeft men in ieder geval niet meer te stellen. Die vraag is bij dezen beantwoord.


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Daarom"