Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

590 Hits

Publicatie op:
Complottheorie

Beatle Paul is dood, hij is vervangen door een dubbelganger, de aarde is plat, de maanlanding is in scene gezet… Allemaal theorieën over de werkelijkheid, die afwijken van de officiële lezingen. Die officiële lezingen worden door complotdenkers gezien als het resultaat van samenzweringen die bepaalde belangen moeten beschermen. Die theorieën zijn niet eenvoudig te weerleggen. Hoe bewijs je als Beatle Paul dat je nog leeft als beweerd wordt dat je een dubbelganger bent met een gestolen identiteit? Hoe overtuig je mensen dat de aarde rond is? Hoe weet je dat de maanlanding wel degelijk heeft plaatsgevonden? Dat is precies het sterke van complottheorieën. Je kunt het ongelijk van de theorie-aanhangers niet of niet eenvoudig laten zien. Elke idioot kan een willekeurig complot bedenken en voor je het weet denken anderen dat het waar is. Ik weet dat uit ervaring.

Enkele jaren geleden kreeg ik, toen mijn schoonmoeder een weekje op vakantie ging, de zorg over haar kanarie. Zij was erg aan het beestje gehecht, zoals oudere dames die dagenlang alleen doorbrengen zich kunnen hechten aan een huisdier. Oppassen op haar kanariepiet was dan ook geen lichtvaardig op te vatten klus. Je moet er niet aan denken dat zo’n beestje door een moment van onoplettendheid naar de eeuwige jachtvelden vliegt. Met zorg ververste ik dus elke dag het voer en het water. Het badje echter, hing wat wiebelig aan het kooitje. Van één van de haakjes was een stukje afgebroken. En ja hoor, op een kwade dag schoot het badje er af en vloog pietje de kamer in. Gelukkig waren deuren en ramen gesloten. Het moest mogelijk zijn om het beest weer in zijn kooi te krijgen. Ik begon met een geduldstrategie: doodstil op een stoel gaan zitten, de kooi uitnodigend op tafel zetten met het deurtje open en dan hopen dat het beest terugkeert naar de vertrouwde veiligheid van zijn kooitje. Als dan na een goed uur blijkt dat die strategie, zo deze al theoretisch deugt, praktisch niet werkt, ga je als vanzelf alternatieve aanpakken bedenken. Ik koos voor de 'theedoekbenadering': het dier opjagen tot het vermoeid ergens neerstrijkt, dan snel de theedoek over hem heen gooien zodat hij te pakken is en weer in de kooi gezet kan worden. Dat leidde na enig proberen tot succes. Voorzichtig, zonder het uitoefenen van veel druk, kon ik de kanarie weer in zijn kooi zetten. Er viel een zware last van mijn schouders toen ik pietje na afloop van de vakantieweek weer ongeschonden wist te bezorgen bij mijn schoonmoeder.

Mission accomplished, dacht ik. Ik had buiten de waard gerekend. Mijn zwagers introduceerden een soort ‘Beatle-Paul-theorie’ door te beweren dat pietje onder druk van mijn goede zorgen was bezweken. Dat ik de confrontatie daarover met mijn schoonmoeder niet aandurfde en dus pietje had vervangen door een identiek exemplaar. Ze staafden dat door te beweren dat pietje ineens een ander wijsje zong. “Ja”, zei mijn schoonmoeder, “Ik geloof ook dat ik hem nooit eerder precies zo heb horen fluiten…”.  Hoezeer ik ook, naar waarheid, verklaarde dat pietje de enige echte was,  ik bleef twijfel in de ogen van mijn schoonmoeder zien. Twijfel die nooit geheel is verdwenen. En ik? Ik kon onmogelijk bewijzen dat pietje de enige echte is. Dat vonden ze wel erg leuk, die complotterende zwagers van mij…


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Complottheorie"