Column
Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. FTbannerEen column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.

Wil je ook een column publiceren op Schrijverspunt? Dat is mogelijk door eerst in te loggen. We publiceren columns in volgorde van ontvangst en maximaal een per dag. Bij veel inzendingen is het dus mogelijk dat je column pas weken later zichtbaar is.

Columns

Citroenpater

Hier kwam vroeger heel geregeld een bruine pater, je kent vast die pij, voorzien van kap en om het middel een koord, de bijbehorende paternoster, die van die joekels van houten parels had, zodat je zeker geen Wees Gegroet of Onze Vader over het hoofd zag. Die pater kwam wekelijks langs, je kon je absoluut nooit vergissen dat hij het was die aanbelde, steevast hield hij zijn vinger vast gekit op die bel, tot je verplicht kwam open doen, liefst op een drafje wou je niet gek worden van die schelle bel.

Onwillekeurig dacht ik aan een film met Laurel en Hardy waarin de nijdige bel ontploft met een rookwolkje als er iemand met ergernis op drukt, ze konden dat zo leuk in scène zetten. Niet thuis geven was geen optie, of je deurbel hing aan diggelen. Ik zie hem nog binnen komen als Sinterklaas maar in de verkeerde “outfit”, zich neerploffend op "zijn" stoel, zich uitstrekkend en klaar om watertandend en likkebaardend te gaan genieten van al wat er aan lekkers voorbij kwam. Ik was een kind van zeven jaar.

Steeds als die pater binnen kwam, verscheen er een rij citroenen op tafel, die netjes op een rijtje in het midden van die tafel bleven liggen, steevast zes citroenen. Een mens zou denken, waarom al die citroenen? Maar wij kinderen durfden dat niet aan, tot een van de broers het lef had toch de vraag te stellen, “waarom toch wekelijks die citroenen?” Een brede grijns verscheen op zijn smoel, pardon? gezicht en hij deelde ons mee: “die verdeel ik onder de armen”.

Wij dachten; “ook triestig voor die arme mensen als je alleen citroenen krijgt te vreten”, we zwegen wijselijk. Tot op een goede dag hij rechtop ging staan in ons bijzijn en zei, “Kijk nu ga ik die citroenen verdelen onder de armen”, en weet je wat, hij verdeelde ze letterlijk onder zijn armen!!! Die pij had langs beide kanten vanonder zijn oksel zakken en daar verdwenen die citroenen in, ze waren voor meneer zelf, niks armen....... voor hem?? Misschien hield hij van een citroentje met suiker, maar daar hoorde per slot ook jenever bij. Ja, dan denk je een liefdevolle man, al zijn het maar citroenen die hij verdeelt, maar hij doet tenminste toch iets. Hoe kan je je vergissen.

Hij was de levende mascotte van de zeeschout, een flink uit de kluiten gewassen pater, die het aandurfde in zo'n sloepje plaats te nemen, er moesten telkens enkele scouts aan te pas komen om het bootje snel terug in balans te krijgen dat vervaarlijk overhelde op het onstuimige water onder zijn immense gewicht. Mijn moeder zei altijd, “Jij verzuipt nog eens met die lange vodden aan”. Wij kinderen zetten grote ogen, dat ze zulke woorden durfde te gebruiken tegen zo'n “heilig” man.

Ze heeft verdorie gelijk gekregen, hij is verzopen, hij was niet te vinden, al was die niet klein van postuur en zeker niet van omvang. Had hij die dag maar citroenen gehaald, ze hadden hem misschien nog kunnen redden, hoewel, zes citroenen houden dat gevaarte niet drijvend. Er werd gewacht met de begrafenis, misschien vonden ze hem nog, wie weet? Na 14 dagen werd besloten hem te "begraven" zonder kist.

Hij had wel iets van “Nessie” in Loch Ness, die mastodont was per slot ook onvindbaar: Te water gelaten, een zeemansgraf. Dat was voor ons kinderen een zeer vreemde begrafenis, er was geen lijk, voor hetzelfde geld was dat ergens aangespoeld, aan lager wal zoals dat heet, of in de goot. Of zou de haak uit de laatste acte een rol spelen, in dat geval bleef er mogelijk alleen een (citroen-) huidje over en ja vind dat eens? Ze hadden als symbool een foto van hem gezet, helaas zonder citroenen die zo bij hem hoorden.

Nooit, echt nooit heb ik geweten wat die deed met wekelijks zes citroenen. Niet om uit te delen, dat staat vast, ik was getuige a Charge, dat ze in zijn eigen zakken verdwenen. Hij had ze letterlijk achter de ellebogen, nauwkeuriger gezegd, onder de oksels. Wie weet was het een deodorant waarmee hij misschien de slechte geur van heiligheid probeerde te maskeren die hij verspreidde? Misschien was die zo gezond van al die citroenen dat onze lieve Heer beslist heeft, Ik laat hem maar verzuipen. Onkruid vergaat immers niet, dat moet je bijna doodknuppelen. God hebbe zijn verzuurde ziel. Al kan ik niet beweren dat hij een zuur gezicht had, zijn smoelwerk bleef er na al die citroenen stralend en gezond uitzien, blozend als een citroen, mede wellicht door de vitaminen tot..... juist ja, mijn moeder gelijk kreeg.

Ze hadden hem eenvoudiger en op meer passende wijze beter per luchtpost-envelop naar de hemel kunnen sturen. Als het ware per kerende post. Vooropgesteld dat ze daartoe een passende gleuf konden vinden.

We hanteren de term “uitvaart” en niet toevallig. In historische tijden werden de stoffelijke resten op een bootje geladen en een rivier of zee opgeduwd. De zee is met “haar” zoute water een synoniem voor het vruchtwater van de Godin. Symbolisch werd je dus teruggegeven aan de oermoeder. Ook het ter aarde bestellen in de kist is een soortgelijk ritueel, de kist is in feite een holle boom. Je wordt dus in haar baarmoeder teruggelegd en in de aarde die eveneens de oermoeder is. We spreken immers over de materie d.w.z. Mater- (moeder) ie en de moederschoot der aarde. Een boom met een gat erin was een symbool van de oermoeder (of vrouw Holle), daarom werden kinderen in holle bomen te vondeling gelegd en voedden daarmee de mythe dat de oermoeder hen had gebaard. Om dezelfde redenen gebruiken we een wiegje.

Maar hier werd het bootje uitgespaard, eenvoudig omdat dit iets te overdreven was voor een foto.

En voorts was hij zelf al ten onder gegaan in Haar schoot, zoals hij waarschijnlijk gewoon was.

Vroeger moesten we voor de school biechten, we huiverden bij de gedachte naar het inferno te moeten. Die biechten werden altijd snel afgeraffeld door meneer de Pastoor. Hij droeg een grote zwarte strik op zijn kont als een verlaat paasei. De gedachte aan het vruchtbaarheidssymbool was ook niet ver gezocht, want deze mannelijke Bunny popelde om met zijn minnares het bed in te duiken, die ongeduldig bij de deurpost stond te wachten met saam geknepen dijen van wellust.

Verder dan snoepen uit de suikerpot kwam je niet als kind en dat was al een pekelzonde op kleuterleeftijd! Hij preekte Hel en verdoemenis, pek en zwavel, eeuwige duisternis en de meest verschrikkelijke scenario’s. Wat beweegt iemand om met onmiskenbaar genoegen zijn jeugdige of volwassen publiek tot huiveringen te bewegen? Macht? Sadisme? Toneelambities? Theater? Morbide humor? Iets van dat alles wellicht. Per slot was het een toneelstuk dat aan de Romeinse arena’s deed denken die met bloed doordrenkt werden en is niet de hele Roomse kermis gericht op theater? Zijn begeerten die met een heel ander soort snoepen samenhingen, kwamen uiteraard niet in het gezichtsveld.

Eens kwam een jongetje aangestapt, dat met voetbalschoenen in de kerk wilde omdat hij die vergeten had om te wisselen, hij werd eruit gezet. Kindjes met vuile handen mochten ook niet binnen in Gods huis, daar zag hij streng op toe. Zijn eigen vuil pollekens inspecteren deed hij natuurlijk niet.

En daarmee overtrad hij het gebod “Laat de kinderkens tot Mij komen want derzulken is het Koninkrijk der Hemelen” (Marcus 10/14). “En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in zee geworpen ware” (Marcus 9). Welnu iets dergelijks moet hebben gespeeld op de Schelde, want hij kwam per slot nooit meer boven, tenminste niet op dit ondermaanse.

Het was nog in de tijd dat de mis in het Latijn werd gecelebreerd dat niemand begreep en de priester met de rug naar het publiek stond als om aan te geven dat hij maling aan je had, wat strikt genomen ook zo was. Een van de priesters zong zo vals als een krolse kat bij volle maan. Toen de uitvoering van de mis werd gewijzigd en hij het gezicht naar het publiek moest wenden, kwam zijn gebrek nog duidelijker aan het licht en was zijn amuzikale gekweel, dat iets had van te hoog aangespannen kattendarmen op een ontstemde, wormstekige viool, aanleiding tot grote hilariteit en schuddebuikend genoot het publiek van deze spontane stand up komediant, die hiermee op onverwachte wijze ongewild theater maakte. Voor de kinderen was dit een minder leuk evenement, want wie hij betrapte te lachen, kreeg straf door een Onze Vader extra in te voegen als penitentie.

Mijn God toch, die Scrooge oma wou zo graag haar man bij zich, diezelfde die ze altijd de mond snoerde, nog voor die open was, ze had "geluk", hij werd jaren eerder begraven, en vermits die toch al jaren zweeg als het graf, kon ze der nu gerust bij gaan liggen, zonder gestoord te worden, en voor de buitenwereld het plaatje op te hangen, “zelfs in de dood zijn we samen gelukkig en één”. Hoe je dat postuum doet is niet helemaal duidelijk, hoewel morbide details beweren dat er een blijvende erectie optreedt bij de Rigor Mortis. Hun plaatsje werd afgebakend met zware kettingen, alsof ze nog steeds schrik had om bestolen te worden, of iets te moeten delen. Ze was zo gierig dat wij zakdoeken kregen met grote gaten erin met de mededeling dat er voor een snotneus nog plaats naast was.

We hadden medelijden met mijn opa, die man zag ons heel graag zag, maar mocht dat nooit bewijzen, spelen met ons kon hij niet, want hij had zwaar astma, en dat kwam haar goed uit, hield die alvast zijn mond. Hij hing voortdurend aan zo'n oranje blaas om lucht te krijgen, 't leek wel een versie van een eerste waterpijp, alleen rookte die niet, wat met zijn ziekte niet ongezond was. Alles nam ze die man af, zelfs zijn trots. Spelen dat mocht niet bij "heilige" oma, daar moest je je gedragen, alsof ze de heilige maagd zelf was. Waarom was het nodig dat hij ons een snoepje gaf? Zulke “ongezonde dingen” had ze toch niet in huis, en de gezonde dingen die kregen we niet, die moesten we thuis maar eten. Zelf genoot ze van glaasjes Boeren jongens, waarvan de pot in een hoekkastje achter de bijbel verscholen was. Geestrijk vocht dus.

Zijn graf was afgebakend, met "gewone natuursteen", een eenvoudig bloemetje, zoals de man zelf was, we kregen thuis de melding dat het graf verwaarloosd was, de regen had zand weg gespoeld, de oeroude zerken afgebakend met joekels van kettingen, alsof ze schrik hadden dat de afgestorvene de benen neemt, die laten ze met stille devotie rusten. Niks mis mee dat die engel al jaren scheef hangt, alsof die net van kroegentocht thuiskomt, het hoort zo. Het was van een notabele en daar blijf je af en misstanden pasten daar wonderwel bij. Zo kreeg hij postuum toch nog een vermaning waartegen hij niets meer kon ondernemen. Justice after all?

Dan was er een zeer katholiek gezin, ze zorgden voor een aantal adoptiekinderen en dat werd op den duur financieel te zwaar. Ze vroegen de kerk om bijstand. Die werd geleverd in de vorm van een doos met waspoeder, terwijl er zeker in die tijd geen wasmachine bestond voor hen en daarin was een hoeveelheid losse erwten gemengd die de kindjes er als Assepoester uit moesten vissen, daarmee was de liefde voor de kerk snel over. Iets dergelijks overkwam ook anderen. Er heerste grote armoede en in uiterste nood werd de kerk gevraagd om hulp. Toen de geestelijke op bezoek kwam, zag hij op tafel een potje suiker staan en meende dat dat zo een grote luxe was, dat verdere hulp geweigerd werd. Dat was het einde van iedere godsvrucht. Wellicht de citroen wat niet eens zo ver mis is, want Adam en Eva zijn afgebeeld met de Lulav en de Etrog, beiden vruchtbaarheidssymbolen, de eerste is masculien, de laatste is feminien en inderdaad een citroen-achtige vrucht. Anderen menen dat het een afrodisiacum zou zijn, wat de erfzonde wel onderstreept.

En dan die nonnen! Zo moest ik 's avond net voor het aflopen van de school, nog snel iets naar de directrice brengen (non), geloof het of niet, ze zat straalbezopen achter haar bureau, in gezelschap....... wel netjes gescheiden (ten minste wat ik gezien heb) stel je voor, ik was me dood geschrokken. Ze schaamde zich rot en had geen leerling meer verwacht in haar "domein". Die het hardst roepen hoe te leven, die zouden heel even hun hand op eigen hoofd moeten leggen waarop de boter smelt, en zien wie eronder staat.

Niet alleen die Pausen leefden openlijk in concubinaat, elke zich zelf respecterende koning had toch ook een concubine, of voedsters voor de kinderen, ja ja....... met den ene, de grote "gevoed". Het is van alle tijden.

De katholieke school kon er ook wat van, we kregen missiezakjes mee naar huis, voor de arme negertjes, diezelfde van het lege zilverpapier, ze waren naamloos en je mocht geven wat je kon missen, was heus voldoende, mijn ouders hadden al niet veel, dus had ik enkele frankskes gekregen, éénmaal in de school was je verplicht!! je naam erop te schrijven, en naar gelang de inhoud werden je rapport punten berekend, dat noemde zich dan rechtvaardige katholiek.

Van koekoeksjong gesproken. Ik wil mijn oma geen onrecht doen, ook al was ze geen leuk mens. Ja, de kerk heeft mensen hun geest "verdraaid". “Scrooge” was een geschikte naam voor haar, alleen heeft ze nooit met enige Kerst haar leven gebeterd, ze kon niet met haar man door één deur, was zo'n schat die niet onder één slof lag, maar onder een ganse schoenenwinkel, ze snoerde hem altijd de mond, nog voor die hem open had. Eens overleden krijste ze het ganse kerkhof bij elkaar, en moest ik haar als kind zijnde van het graf sleuren van haar "dierbare man", zo schijnheilig. Schaamde me naar, ze lag gewoon op die zerk, ongelooflijk zo’n spektakel, er is een operadiva aan haar verloren gegaan. Een bijna Faustiaanse sterfscène met smartenkreten en dolkstoten, waarna ze een keel opzetten zoals ze bij leven niet op konden brengen. Dat ze maar rusten in vrede, en mij in vrede laten. God hebbe haar doorpekte ziel, die zal er Zijn handen vol aan hebben bij het laatste oordeel.

Grootmoeder was al wel "netjes weduwe", toen ze in bed dook met haar huurder. Toen ik eindelijk achter de waarheid kwam van der "naastenliefde" in de vorm van “ziekenzorg” geloofde ik het nog niet eens, dit kon niet waar zijn, zo'n heilig mensje en seks hebben zonder huwelijk. Het was zij, die netjes opschreef wanneer een koppel huwde, en ging uittellen bij de geboorten of ze geen "vieze dingen" hadden gedaan, daar hield ze zich mee bezig.

Voor zichzelf hanteerde ze andere normen, daar kwam de duivel niet aan te pas, en kneep God vast een oogje dicht voor de goede gang van zaken. Die man zag zo rood als een kalkoen, en ik stom kalf dacht, dat die zo koortsig was, ja natuurlijk was die koortsig, van ongeduld ja. Het was hij die zich al zaken toeeigende, na haar overlijden, gezien zijn vele "griepaanvallen" kon die vrij haar appartement betreden. Ik hoop dat hij er gelukkig mee is geworden. In elk geval werd hij er beter van. Een aardig voorbeeld van vruchtbare hospitaliteit en “chronische” ziekte.

Mijn ouders hebben mijn veranderd gedrag toegeschreven aan het enorme gemis van mijn overgrootmoeder, zij wisten niks van "het kruisje" geven. Ze (grootmoeder) gebruikte dan nog de kerk als dekmantel voor haar verdraaide daden, bah... Een "echte" liefdevolle oma heb ik niet gekend, nooit één snoepje. Mocht bij haar mijn spaarpotje zetten, moest er wel geld van thuis instoppen, ja ja tot het leeg was, en ze zei. “Ik was zo arm”, dit terwijl ze net een spieksplinter nieuw appartementsblok had gezet, voorzien van snufjes waar wij het bestaan niet van kenden.

Ik had als kind een landschildpad, toen de mijne was overleden, zei ze stralend: “Ik heb een schildpad gekocht”, ik wist niet wat me overkwam, voor mij een schildpad? Nee, voor het dochtertje van de burgemeester. Zij papte aan met de notabelen. Hoe ik ook smeekte, kreeg geen schildpad, ik vroeg dan om het geld van mijn ouders uit mijn spaarpotje. “Ik geef je je geld wel terug”, nooit meer gezien uiteraard. Haar eigen enige dochter heeft ze onterfd voor zover ze dat wettelijk kon, geëist dat we niet op haar begrafenis kwamen, we hebben met "liefde" die “eis” ingewilligd.

Ze was Roomser dan de paus, toen ik meneer van beneden in haar bed vond. Ik was nog te jong. Hij had de “griep” en zij verzorgde hem. Dat laatste klopte, ze "betaalde" haar rekening, want ze liet zich onderhouden (en inenten) door die man, terwijl ze zelf bulkte van het geld. Ik suffe koe dacht nog, “ze doet eindelijk eens iets aan naastenliefde”, misschien wordt dat er ook onder geklasseerd, zou kunnen.

Mijn eigen grootmoeder had ook vreemde trekjes, ze sloeg nooit, maar wist ze, daar is ze bang van, gegarandeerd, ik had het aan mijn broek, dreigen met duivel en hel was ook haar ding. Haar moeder overleed, een gouden mens (hoe die zulk een dochter had gebaard???) Toen was het nog zo, dat een overledene thuis opgebaard bleef, een mensje van achter in de 80 jaar was aan een hersenbloeding overleden, door de vele medicijnen snel blauw uitgeslagen, cyanose, met open mond, maar je moest als goede katholiek toch een “kruisje” gaan geven.

Ik was zes jaar, mijn ouders op pad om die uitvaart te regelen en het serpent dwong me een “kruisje” te gaan geven, ik was zo bang van een lijk. Het enige wat ze kon bedenken was me erbij opsluiten, ze duwde me binnen en deed de deur op slot. Ik heb doodsangsten uitgestaan, durfde werkelijk niet voorbij dat bed, want ik was anders door het raam gesprongen. Voor mijn ouders terug kwamen werd mij uit Levieten gelezen, één woord, “en de duivel snijdt 's nachts je buik open, haakt je vast aan zijn vreselijke haak en sleurt je mee de hel in”, maanden, jaren heb ik 's nachts mijn buik vast gehouden, dat ik toch zou voelen als die duivel kwam, pas 8 jaar later durfde ik het aan mijn ouders vertellen, ze vonden me raar reageren bij een volgend overlijden.
Dit artikel delen?
Pin It

Column

 • Hits: 477
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Nomineer deze schrijver!

Bezoekers van Schrijverspunt kunnen 2 verschillende schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver 2019. Je kunt de schrijver van dit artikel nomineren door op de groene button te klikken.

Dank voor je nominatie!

Elke bezoeker van Schrijverspunt kan schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver. In totaal mag elke bezoeker 2 verschillende schrijvers nomineren over heel 2019. Nomineren is mogelijk tot 31 december 2019.

Omdat we streven naar een eerlijke nominatie voor Talentvolle schrijver 2019 controleren we elke nominatie op geldigheid. Ongeldige nominaties tellen niet mee in de score en verwijderen we.

Om de geldigheid van een nominatie te controleren vragen we je hieronder je e-mailadres in te vullen.  We garanderen dat we dit emailadres niet aan derden verstrekken en slechts gebruiken voor controle. Na afronding van de nominatie verwijderen we  dit e-mailadres.
Ongeldige invoer

Alle gepubliceerde inzendingen

 • juli 2019
 • juni 2019
  • Happy (68) Vera Bijma 30-06-2019

   Zo ligt hij nog aan de borst en zet wankelend zijn eerste stapjes en het volgende moment – zo...

   Lees meer...

  • Hygiëne (92) Machteld Berkelmans 29-06-2019

   Ik kan met verbazing kijken naar Stef als hij bezig is met zijn dagelijkse hygiëne-ritueel. Met...

   Lees meer...

  • Beslobberingen (69) Harmen Sneer 28-06-2019

   In de naweeën van Hetty’s overlijden Hetty is niet meer. Mijn schat ging zonder al teveel lijden...

   Lees meer...

  • Jong geleerd (88) Vera Bijma 27-06-2019

   Van school naar ons huis is amper tien minuten fietsen. Maar mijn vijfjarige zoon wil toch even op...

   Lees meer...

  • Snappen jullie dat nou? (59) Jac Babin 26-06-2019

   Snappen jùllie dat nou?Geconcentreerd typte ik een bericht op mijn mobiel. Met twee vingers en één duim....

   Lees meer...

  • Verbijsterd (89) Machteld Berkelmans 25-06-2019

   Soms kom je mensen tegen die alles tegen lijken te hebben. Wat er maar fout kan gaan, gaat ook...

   Lees meer...

  • OM DE TUIN GELEID (62) Rebelle van Reymerswael, schrijfgek 24-06-2019

   "Toevallig" gaat zij tuinieren, op het moment dat de medewerkers van de plantsoenendienst,hun...

   Lees meer...

  • DuDi (90) Robert Beernink 23-06-2019

   Wie zijn oor goed te luister legt, komt er niet meer uit. Voor het goede begrip: ik bedoel hier...

   Lees meer...

  • Koffertje (70) Vera Bijma 22-06-2019

   Hieperdepiep … hoera! Zoonlief is zes jaar geworden en dat betekent dat hij vandaag hét koffertje...

   Lees meer...

  • Gespreksonderwerp (89) Machteld Berkelmans 21-06-2019

   We kennen het allemaal wel denk ik. Je zit samen met mensen en vallen er stiltes. Het valt niet...

   Lees meer...

  • onbesuisd (117) Dorine Van der Marel 20-06-2019

   Met de zilveren Renault Modus tot het dak toe volgepropt komen dochter en vriendin het plein...

   Lees meer...

  • Re-Ellie-ty (86) Robert Beernink 19-06-2019

   Wat zou de echte reden zijn van het ontslag van Ellie Lust bij de Amsterdamse politie? Haar...

   Lees meer...

  • Bevalling (93) Vera Bijma 18-06-2019

   Nog voor de wekker gaat, hoor ik al gerommel in de kamer naast ons. Ik kijk om het hoekje en zie...

   Lees meer...

  • Omkeren, de dood tegemoet. (143) Gerard Treffers 17-06-2019

   Bekend zijn de verhalen van mensen die aan de dood ontsnapten toen ze een vliegtuig misten dat...

   Lees meer...

  • Dacht het niet (93) Vera Bijma 16-06-2019

   We zitten met zijn drieën in de auto op weg naar huis. Onze 5-jarige zoon telt de tractors die hij in...

   Lees meer...

  • Verhalen vertellen (105) Machteld Berkelmans 14-06-2019

   Een collega-schrijver las mijn verhalen en vond dat er nog veel verhalen verteld moesten worden....

   Lees meer...

  • Plat (96) Vera Bijma 13-06-2019

   Het is zondagmiddag en we voelen ons alle drie wat plattekes. Maar het is prachtig weer en dus...

   Lees meer...

  • Rugzak (91) Robert Beernink 11-06-2019

   Mijn vader vertelde dat ze in zijn RK lagere schooltijd na de laatste bel soms protestante...

   Lees meer...

  • EHBO-cursus (106) Vera Bijma 09-06-2019

   Toen ik onlangs op het werk de kans kreeg om een EHBO-cursus te volgen, greep ik deze met beide...

   Lees meer...

  • Snappen jullie dat nou? (113) Jac Babin 07-06-2019

   Geconcentreerd typte ik een bericht op mijn mobiel. De ogen strak gericht op het toetsenbord. Ik...

   Lees meer...

  • Lekker is dat (109) Vera Bijma 03-06-2019

   Kun jij ook zo genieten van frisgewassen kleding waarin je de zon nog kunt ruiken? Dat is voor mij één...

   Lees meer...

 • mei 2019
  • Wereldverbeteraars (94) Martin Oosting 01-06-2019

   Wereldverbeteraars zijn mensen die meteen het hele huis afbreken als er ergens een deur piept. Men...

   Lees meer...

  • Reclame (111) Vera Bijma 30-05-2019

   ‘Ik zou toch logopedie willen aanraden’, zegt de juf tijdens het oudercontact. Onze vijfjarige...

   Lees meer...

  • Retraite (96) Robert Beernink 29-05-2019

   Bijna Hemelvaart: een dag van tegenstellingen. Wat is het nut van massaal voor dag en dauw opstaan en gaan...

   Lees meer...

  • Peuter-influencer (102) Machteld Berkelmans 28-05-2019

   Ik heb een nieuw begrip geleerd. Dat is op zich niet bijzonder, ik leer iedere dag bij. Maar dit...

   Lees meer...

  • Huisdier (122) Vera Bijma 26-05-2019

   We zitten in de auto op weg naar huis, als onze vijfjarige zoon plots meedeelt dat hij een...

   Lees meer...

  • lentekriebels (128) Dorine Van der Marel 25-05-2019

   Lentekriebels. Ik weet er even geen raad mee. Het sast uit de hemel en het is droevig koud.  Mede...

   Lees meer...

  • Harris Mopulu (160) Lieven Vandekerckhove 24-05-2019

   We waren nog volop bezig, ons in de nieuwe woning te nestelen, kort na onze landing op Afrikaanse...

   Lees meer...

  • Cool (109) Vera Bijma 22-05-2019

   Als ik mijn vijfjarige zoon een kus op zijn wang geef, trekt hij tegenwoordig een zo vies mogelijk gezicht...

   Lees meer...

  • Plurieldakjesspecialist (118) Dorine Van der Marel 20-05-2019

   Met bakken kwam het uit de lucht. Rukwinden smeten takken over de weg en tergde het met...

   Lees meer...

  • Nanomol (111) Robert Beernink 18-05-2019

   Het allereerste schisma op aarde was dat tussen mens en dier. In onze stamlijn was zoveel...

   Lees meer...

  • Mindful (134) Vera Bijma 16-05-2019

   Ik hoef de deur niet uit voor een sessie mindfulness. Dankzij mijn zoon heb ik namelijk ontdekt...

   Lees meer...

  • Zo maken ze ze niet meer... (125) Machteld Berkelmans 14-05-2019

   Mijn middelbare schooltijd speelde zich af eind jaren 70 en begin jaren 80. De tijd van punk, new...

   Lees meer...

  • Luizenkammers (121) Robert Beernink 12-05-2019

   Ik kijk best redelijk veel televisie en denk ineens: stop ermee! Ik zit niet middenin een...

   Lees meer...

  • Luizen (152) Vera Bijma 10-05-2019

   Oh nee, hè! denk ik als ik een briefje in mijn kleuters boekentas vind waarop staat dat er weer...

   Lees meer...

  • Stage in de grote stad (138) Dorine Van der Marel 08-05-2019

   Nog wat onwennig zat hij samen met zijn stagebegeleider een broodje kaas te eten in het...

   Lees meer...

  • Reclame (139) Vera Bijma 06-05-2019

   ‘Ik zou toch logopedie willen aanraden,’ zegt de juf tijdens het oudercontact. Onze vijfjarige...

   Lees meer...

  • Het is altijd jammer (180) Henny A.J. Kreeft 04-05-2019

   Een lokale krant, meestal het lokale sufferdje genoemd, is iets wat hard nodig is voor een...

   Lees meer...

  • Herfst van mijn leven (126) Everdien Sambrink Sanderink 02-05-2019

   Ik ben in de leeftijdloze herfst beland. Herfstlieden zoals ik zitten pakweg tussen de...

   Lees meer...

 • april 2019
  • Golflengte (127) Robert Beernink 30-04-2019

   Zondagmorgen, onderweg naar mijn uitgever om de Overeenkomst van Uitgeven te ondertekenen voor...

   Lees meer...

  • Billen (132) Vera Bijma 28-04-2019

   ‘Wat heb je mooie billen!’ roept mijn 5-jarige zoon verrast als hij me in mijn panty in de...

   Lees meer...

  • Kom je buiten spelen? (183) ruby thijs 26-04-2019

   Ik herinner me nog goed dat als jong meisje ik samen met mijn grote broer en zus buiten speelden....

   Lees meer...

  • Een vreemde vogel (112) Lizzie Bizzie 24-04-2019

   Op mijn achttiende heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Alfred Hitchcock, Dat wil zeggen met...

   Lees meer...

  • BoekenBal (117) Robert Beernink 22-04-2019

   ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid:’ is wellicht de beroemdste dichtregel uit de vaderlandse...

   Lees meer...

  • Paasvuur (128) Robert Beernink 21-04-2019

   De ene brand is de andere niet. De wereld rouwt om de enorme schade aan de Notre-Dame de Paris....

   Lees meer...

  • Vrolijk Pasen (143) Dorine Van der Marel 20-04-2019

   Help. Echtgenoot heeft weer een nieuwe hobby. De voorlaatste keer dat hij een nieuwe hobby had,...

   Lees meer...

  • Het dak eraf (127) Vera Bijma 18-04-2019

   Rond half vijf ’s nachts schrik ik wakker van een geluid. Het klinkt alsof er iemand de trap...

   Lees meer...

  • Politiek (142) Machteld Berkelmans 16-04-2019

   Vroeger was politiek een ernstiger zaak dan tegenwoordig. Politiek werd bedreven door bezadigde...

   Lees meer...

  • Onthouden (121) Robert Beernink 14-04-2019

   Het vat is leeg, de bok verbrand, het hoofd bonkt onder het askruisje. Alle rituelen zijn...

   Lees meer...

  • Vervelendigheid staat voor de deur (133) Edith E (©Inspiratiewater) 12-04-2019

   Hij is één van de grootste irritaties in het leven. Hij jaagt de schrik in de benen, omdat hij...

   Lees meer...

  • De zeiklijn (158) Dorine Van der Marel 10-04-2019

   Ik wil net de eerste hap van mijn carpaccio de bœuf nemen als ik zoon aan de lijn krijg. Hij is...

   Lees meer...

  • Who's bad ? (151) Lydia Willemse 08-04-2019

   Hebt u Leaving Neverland gezien ? Ik wel of ik ook, zij het met tussenpozen. De vier uur durende...

   Lees meer...

  • Dialect (154) Machteld Berkelmans 06-04-2019

   Ik ben geboren in Tilburg, diep in het Brabantse land. Het land van de zachte g. Dat hoor je aan...

   Lees meer...

  • Wit (125) Robert Beernink 03-04-2019

   We hebben een groot tekort aan wit in ons land. Ho, voordat de radicalen hier de voordeur komen...

   Lees meer...

  • Alles voor niets geweest (162) Dorine Van der Marel 01-04-2019

   Jaren ben je bezig om je kinderen veilig en gezond groot te brengen. In hun prilste maanden geef...

   Lees meer...

 • maart 2019
  • Lekker door de modder (137) Machteld Berkelmans 30-03-2019

   Het baasje houdt niet van regen. Omdat het dan overal zo’n blubber wordt. Zelf houdt hij ook niet...

   Lees meer...

  • Energierekening (114) Robert Beernink 28-03-2019

   Met God als baas was de aarde het centrum van de schepping, daarna werden zon en mens het...

   Lees meer...

  • Cursiefjes (252) Lieven Vandekerckhove 26-03-2019

     Mijn boek, „In schuinschrift“ bundelt een aantal cursiefjes, die alle handelen over het wel en...

   Lees meer...

  • Selfie (166) Machteld Berkelmans 24-03-2019

   Met de komst van de smartphone is ook een heel bijzonder fenomeen ontstaan. Een fenomeen waar het...

   Lees meer...

  • Ontlijnen (162) Robert Beernink 22-03-2019

   Het is zo ingeburgerd dat je het pas door hebt als het niet gebeurt. Voorwaarde is dat je het zelf ook...

   Lees meer...

  • Barbie (187) Irma Moekestorm 20-03-2019

   Ik kan me niet heugen dat ik ooit een goede poppenmoeder was. Het enige dat ik me kan herinneren...

   Lees meer...

  • Kwantumtaal (135) Robert Beernink 18-03-2019

   In VPRO’s 2DOC was recentelijk ‘De Race’ te zien, over de ontwikkeling van de kwantumcomputer, met in...

   Lees meer...

  • Meelopen (144) john ten wolde 16-03-2019

   MEELOPEN Meelopen, omdat je geen eigen mening hebt? Al denk je van wel. Ga eens bij jezelf na......

   Lees meer...

  • Kalotjesclub (122) Robert Beernink 14-03-2019

   De Paus roept de leiders van de bisschoppenconferenties naar Rome om het eens diepgravend over...

   Lees meer...

  • sneeuw (211) Dorine Van der Marel 12-03-2019

   We hebben een wat koel onthaal in de Alpen als we ‘s avonds na vijf uur rijden moe aankomen. Het...

   Lees meer...

  • Maatneemland (137) Robert Beernink 10-03-2019

   Dit land is zo klein dat we alles en iedereen de maat kunnen nemen. Wie in de Verenigde Staten...

   Lees meer...

  • succes met de verhuizing (174) Dorine Van der Marel 07-03-2019

   Op weg naar de brievenbus kwam ik een dorpsgenote tegen. Nog voordat ik mijn mond open deed, zette zij...

   Lees meer...

  • Eeuwelingen (150) Robert Beernink 05-03-2019

   Onlangs vertoonde het onvolprezen geschiedkundig televisieprogramma Andere Tijden een compilatie...

   Lees meer...

  • Vrijheid, Gelijkheid en Big Brotherschap (112) wybo kuizenga 03-03-2019

   Ik vraag u af of u dat ook heeft. Dat je je afvraagt of de M in KLM, nu de M van Cora is? Cora van...

   Lees meer...

  • Voetballers (144) yves goudket 01-03-2019

   De voetballerij is de laatste 20 jaar enorm geevolueerd, niks is minder waar, net zoals alles...

   Lees meer...

 • februari 2019
  • Je zal het maar hebben (135) Machteld Berkelmans 27-02-2019

   Soms komen er toch wel eens programma’s op televisie waarvan je denkt, ja, daar moet ik even naar...

   Lees meer...

  • Cold War verdient geen Oscar (250) Reinder Veelinx 26-02-2019

   Regisseur Pawel Pawlikowski won met Ida een Oscar. Zijn Cold War werd twee keer genomineerd. Alle...

   Lees meer...

  • Komaf (144) Robert Beernink 24-02-2019

   Ik heb een DNA test laten uitvoeren om een indruk te krijgen van mijn afstamming. Dat is een...

   Lees meer...

  • neerslag (181) Dorine Van der Marel 22-02-2019

   Het was een slechte nacht, een heel slechte nacht. Uren na middernacht lag ik nog klaarwakker naar het...

   Lees meer...

  • Pianolastemming (114) Robert Beernink 20-02-2019

   In aanloop naar blue Monday op 21 januari voelt het weldadig ons wolkengrijze land, waar momenteel weinig te...

   Lees meer...

  • Er bij horen (151) Machteld Berkelmans 18-02-2019

   Een aantal jaren geleden heeft in China een, inmiddels volwassen, man zijn nier verkocht om met...

   Lees meer...

  • Samen boodschappen doen (119) Machteld Berkelmans 17-02-2019

   Ik stond in de supermarkt in de rij voor de kassa. Vrijdagmiddag, mijn laatste adres dus ik had de...

   Lees meer...

  • Kampioen (128) hans rol 16-02-2019

   Met een ongezonde spanning zit ik voor de buis. Ik wil graag zien hoe de kleinzoon van Poupou...

   Lees meer...

  • Robbie van Leeuwen - wat een verademing (140) Watze Witteveen 14-02-2019

   De Wereld Draait Door is al een paar jaar geen vaste kost meer in de vooravond. Daar waar ik...

   Lees meer...

  • Copulator (123) Robert Beernink 12-02-2019

   Er is geen enkel goed gebruik over dat niet onder vuur ligt. De zwartepietendiscussie is er zelf...

   Lees meer...

  • Lauwersoog - rampzalig (139) Watze Witteveen 10-02-2019

   Vrouw wilde iets leuks doen vandaag. Aangezien ik de laatste tijd niet in opperbeste stemming...

   Lees meer...

  • Wegen (183) Robert Beernink 07-02-2019

   Voornemens maken voor Nieuwjaar is flauwekul. Dat soort ambities is net als de horizon: die is er...

   Lees meer...

  • #Ceci n'est pas une sein (146) Inge Sleegers 04-02-2019

   Regelmatig heb ik gemengde gevoelens bij wat er in mijn newsfeed op facebook verschijnt. Posts van...

   Lees meer...

 • januari 2019
  • Waterlinie (172) Robert Beernink 31-01-2019

   Tussen het gesoebat over de kleur van de knecht, stabiliteit van de stint en valorisatie van...

   Lees meer...

  • De rat (210) Dorine Van der Marel 27-01-2019

   Het houtkacheltje brandt behaaglijk, de lampen zijn sfeervol gedimd en op de televisie legt Lubach helder...

   Lees meer...

  • Geniaal (185) Robert Beernink 23-01-2019

   Erkend China kenner Ruben Terlou vindt het geen verrassing dat in dat land voor het eerst...

   Lees meer...

  • Een Aanrader! (142) Emily Puck 19-01-2019

   Merci Liliane, voor deze kop. Het doet veel, en het is belangrijk, veel belangrijker dan het...

   Lees meer...

  • Bedekking (197) Robert Beernink 15-01-2019

   Het wettelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding polariseert naar een discussie over...

   Lees meer...

  • Klaar voor het nieuwe jaar (152) Titia Bosma 11-01-2019

   01-01-2019, 09.56 uur, een app van mijn schoonzus. 'Net niet in het oude jaar, maar nu eindelijk...

   Lees meer...

  • Erbarmen (181) Robert Beernink 07-01-2019

   In de aardige quiz Met Het Mes Op Tafel van Omroep Max vraagt de heerlijk anachronistisch gecaste...

   Lees meer...

  • 'Dag van...' (365) Lieven Vandekerckhove 03-01-2019

       In de krant vernam ik vanmorgen dat het vandaag wel een heel bijzondere dag is. Geen feestdag,...

   Lees meer...

 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
  • Omvallen ziekenhuizen. (155) Brigitte de Jong 30-10-2018

   Geschokt vernam ik het nieuws dat MC Slotervaart en de IJsselmeer ziekenhuizen op de fles zijn....

   Lees meer...

  • De kus (311) Heleen van Beek 27-10-2018

   In Nederland is het de gewoonte om elkaar drie kussen op de wang te geven, meestal beginnend op de...

   Lees meer...

  • Lateraal (186) Robert Beernink 24-10-2018

   Lateraal valt in een verzameling woorden die door zowel hun schrijfwijze als klank intrigeren. De...

   Lees meer...

  • De ‘kledders’ van Twan Huys en Jeroen Pauw (248) Han Maas 20-10-2018

   Twan Huys heeft de presentatie van RTL Late Night van Humberto Tan overgenomen omdat de...

   Lees meer...

  • Smaak (244) Robert Beernink 17-10-2018

   Valt over smaak te twisten? Chubby Checker zou dat volmondig met ‘ja’ hebben beantwoord. Ons oude...

   Lees meer...

  • Zombie (218) Luc van de Wiel 14-10-2018

   Als ik even opkijk, zie ik een zombie langs fietsen. Tergend langzaam fietst ze me voorbij, haar...

   Lees meer...

  • Perspectief (217) Robert Beernink 11-10-2018

   Mijn redacteur op de uitgeverij hamert voortdurend op adequaat schrijfperspectief en accuratesse...

   Lees meer...

  • Besef is alles, zonder besef bestaat niets (207) Jim Beta Beta 08-10-2018

   1 Besef is alles, zonder besef bestaat niets. We zien onszelf als beschaafd, maar zijn we dit ook? Hoe...

   Lees meer...

  • Fitwit (222) Robert Beernink 05-10-2018

   Onlangs werd in Den Haag een of andere smuck gearresteerd omdat hij voorbereidingen zou treffen...

   Lees meer...

  • Queen of Crime (236) Cisca Keesman 02-10-2018

   “Is ze nou nóg niet begonnen?” Een miss Marple-achtige vrouw met een hoedje op vraagt het me op...

   Lees meer...

 • september 2018
  • Zielkijker (202) Robert Beernink 29-09-2018

   Coen Verbraak heeft het beste tot het einde bewaard: het moment waarop de ziel zelf zich moet...

   Lees meer...

  • Wetenschappelijke slagers (162) Edith E (©Inspiratiewater) 26-09-2018

   Gisteren, 28 augustus 2018, heb ik me weer eens flink zitten opwinden over een nieuwtje in de...

   Lees meer...

  • Geweten (158) Henk van Veen 23-09-2018

   De fractievoorzitter van de Christen Unie (C.U.), Gertjan Segers, verwerpt de afschaffing van de...

   Lees meer...

  • Lokeend (206) Robert Beernink 20-09-2018

   De vijf vijfjes van de Staatsloterij branden in mijn binnenzak. Ik werp een blik naar binnen....

   Lees meer...

  • Varen (223) Henk van Veen 17-09-2018

   Varen op de Linge. De tocht in de haven van Leerdam. Het is zomer, het is erg warm 30°+....

   Lees meer...

  • GraaiGabbers (211) Robert Beernink 14-09-2018

   Ik moet iets bekennen: een geschil met het dorpstoneel brengt ons voor het hekje en begint op mijn...

   Lees meer...

  • Wielrenners hebben geen drinkpauze (231) Bas Oosterlaken 10-09-2018

   Ik zat met de familie te kijken verbaasd naar de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV....

   Lees meer...

  • BlokBuster (212) Robert Beernink 05-09-2018

   Ik ken onze Minister van Buitenlandse Zaken nog uit zijn tijd bij De Bank. Behalve wat magerder,...

   Lees meer...

 • augustus 2018
  • Vrienden en familie (213) Trijntje Lamein 30-08-2018

   Soms heb je vrienden die als familie zijn. En soms ook heb je familie die niet eens vrienden van...

   Lees meer...

  • ©ZinderZinnen (194) Robert Beernink 25-08-2018

   Na een korte wandeling door de binnenstedelijke hittegolf glip ik de boekhandel binnen. Inkoper...

   Lees meer...

  • Alpha hulp -Huishoudelijke werkster (284) Gerard Treffers 21-08-2018

   Een alfahulp is iemand die in Nederland ingezet wordt voor het verlenen van huishoudelijke hulp....

   Lees meer...

  • Komkommertijd (231) Robert Beernink 16-08-2018

   Vroeger wisten we het van tevoren: zodra het buiten heet is, dansen de journalisten op de...

   Lees meer...

  • Verzamelwoede (286) Cisca Keesman 11-08-2018

   ‘Dat gaat hem niet worden, mevrouw’. Hij staat voor me met een beschuldigende blik in zijn ogen....

   Lees meer...

  • Stamtafel (256) Robert Beernink 07-08-2018

   De afbladderende bruine kroeg is gevuld met de opeengepakte weeïge geur en smaak van een niet...

   Lees meer...

  • Carmiggelt achterna (212) Kathelijne De Brauwer 04-08-2018

   Ze klampt zich vast aan de tapkast als aan de laatste strohalm. Ze is van kop tot teen gehuld in...

   Lees meer...

  • 65+ crisis (384) Gerard Treffers 02-08-2018

   Iedereen kent de grote trauma’s in zijn leven. Het begint al met de geboorte, als je met alle...

   Lees meer...

 • juli 2018

Hoogste beoordeelding:

Boekentip

Top 10 : Meest gelezen

BookBuster