• Column
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Column

  Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  520 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1037 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

BEESTACHTIG GEDRAG
 
De vernieuwde Wet Dieren maakt nogal wat los. Althans in politiek en medialand. En ook wel bij veel sociale media liefhebbers, want sommige reacties zijn weer eens niet mis. De bekende Partij voor de Dieren heeft deze wet gelanceerd en door de 2 kamers heen gekregen, waarbij de kern is dat elk dier meer mogelijkheden moet hebben om zich te gedragen zoals diens natuur dat ingeeft. Dus een koe moet kunnen vrijlopen en kunnen grazen, een kip moet kunnen scharrelen, een varken moet kunnen wroeten. Een eend moet kunnen zwemmen. Een konijn moet kunnen graven. Positieve uitleg vanuit welzijn dieren gezien.
 
De nieuwe politieke partij Boer Burger Beweging die sinds maart in de 2e Kamer zit steekt dit. En begrijpelijk gezien haar achterban, waaronder veel bedrijven in de dierenindustrie. Zij stuurt de discussie dat ook elk huisdier dan niet meer gehouden kan worden zoals nu door veel Nederlanders gebeurd. Dat dus elke diereneigenaar last gaat krijgen van deze wet. Met nadruk op last. Negatieve uitleg vanuit dierhouders gezien.
 
De een kijkt vanuit de emoties, gevoelens en belangen van de dieren. De ander vanuit de mens en de marketing, ofwel....hoe kan ik zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk, zo makkelijk mogelijk, zoveel mogelijk geld verdienen.
De kern vd Wet is dat dieren niet meer aan het systeem worden aangepast, maar het systeem aan de dieren.

Tsja...nu ga ik jullie echt niet een partij aanraden of een andere partij ontraden. Die politieke keus is altijd gewoon aan jou. Maar na mijn jarenlange aanwezigheid in de politieke arena, ben ik wel ver klaar met alleen maar mooie woorden, framen van zaken en het puur dienen van de afgod Mammon, ofwel denken in geld, geld en nog eens geld. Als geld boven welzijn gaat, dan haak ik dus snel af.
 
Maar ik wil wel in de spiegel kijken wat deze vernieuwde wet, de discussie en de consequenties betekenen voor mezelf. Voor mijn levensstijl, voor mijn gedrag. Mijn menselijk gedrag.
 
De mens heeft ooit de positie van wereldveroveraar verkregen en houdt deze plek angstvallig vast. En trapt alles wat onder hem in de voedselketen zit hard verder naar beneden. De mens heerst. En dat zou helemaal niet verkeerd zijn, zou zelfs een mooie levenstaak kunnen wezen. Mits we als mens dat met verstand, met compassie en respect voor alle levensvormen, en zonder onze hebzucht o.a. uitgedrukt in geld denken, zouden doen. Dan zou die paradijselijke taak ons prima passen.
 
Want waarom hebben wij nu de neiging om te overheersen en anderen neer te duwen. Om dieren op te hokken, hun leefruimte af te pakken en te minimaliseren, hun leven te verengen tot levenslange gevangenisstraf en massaal levens op de meest verschrikkelijke wijze te beëindigen. En dat levenslang is vaak maar een fractie van de natuurlijk te behalen leeftijd.
 
Waarom toch allemaal? Waarom gedraagt de mens zich zo beestachtig?
Helaas heb ik daar geen antwoord op. Jij wel? Heeft het iets te maken met het feit dat wij als overheersende mens dan ons gedrag moeten aanpassen? En vinden we dat lastig? Willen we ons wel aanpassen aan anderen? Of eisen we meer en meer dat anderen, dus ook dieren, zich maar moeten aanpassen aan ons. Is de kern dat de mens zichzelf graag als heerser ziet? Als het dominantie typetje die zijn wereld naar zijn hand zet? Zitten wij graag op de spreekwoordelijke troon? Spelen wij het liefst voor God?
 
Ik kan alleen voor mezelf praten.
Op een of andere wijze krijg ik steeds meer moeite om mee te doen aan al dit negatieve gedrag. Mijn consumptiepatroon en bewustwording hierin is de afgelopen jaren al flink verandert en eerlijk gezegd zit ik op de wip om helemaal te kappen met die vleesconsumptie. Zeker met de doorgeslagen consumptiedrang, die via de supermarkten en de bekende kiloknallers, terug te voeren is naar de megastallen. Misselijkmakende beestachtige industrie, maar wel pure dagelijkse realiteit helaas. En ja, juist ook in ons kikkerlandje. Als we ergens groot in zijn......dan is het wel in beestachtig gedrag.
 
Ik omarm deze vernieuwde dierenwet, ook al heeft dat consequenties voor mijn persoonlijk gedrag. Al zoveel decennia 's moeten dieren zich aanpassen aan mij als mens met mijn vleselijke behoeften. Nu is het tijd dat ik mijn gedrag aanpas aan hun behoeften. Aan hun behoefte om gewoon te leven om precies te zijn. Dat moet toch kunnen? Een beetje meer liefde voor al die onschuldige dieren zou een prima verbetering zijn van vele levens. Levens van mens en dier.
 
Ik zie deze wet als een promotor en aanjager om mezelf en mijn gedrag eens goed te aanschouwen. Om mijn gedrag te bezien en te verbeteren. Misschien om wel meer mens te worden, mens zoals het ooit echt bedoeld is. Mens zonder beestachtig gedrag.
 
 
Auteur: Ik ontvang graag feedback

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "BEESTACHTIG GEDRAG"

© Peter de Borst
24.06.21
Feedback:
Inhoud zet aan tot denken, dat is ook de bedoeling van een column. Goed gedaan.
Aan de andere kant struikel ik hier en daar wel over taalfoutjes en kromme zinnen. (bijv.: d waar het een t hoort te zijn; moet kunnen vrijlopen ipv moet vrij kunnen lopen en decennia's moet zijn decennia. Was je taal correct, dan zou ik je 4 sterren geven.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
13.06.21
Feedback:
We zijn beesten en ja, we heersen. Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut. Dat is je antwoord. Onschuldige dieren....ik kijk naar mijn konijnen en denk: nee, jullie zijn bijzonder schattig, maar zeer zeker niet onschuldig. En die muizen in mijn garage: schattig maar schuldig! Je stukje is goed geschreven, al ben ik wat genuanceerder over deze dierenwet.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: