Loading...

Een fragment (een pagina, een afbeelding, een gedeelte van de tekst, etc.) geeft soms een aardig idee over de rest van een boek. Bezoekers krijgen d.m.v. een boekfragment kans om kennis te maken met het boek van de betreffende auteur. Auteurs stellen het op prijs als je een reactie geeft.
Door auteurs geschreven teksten worden niet gecorrigeerd of geredigeerd door de redactie van Schrijverspunt.

Zelf ook een boekfragment uit jouw boek toevoegen? Dat is mogelijk en gratis, als je boek vrij te koop is. Vergeet niet om behalve het fragment ook de titel, auteur, ISBN, prijs, etc. te vermelden.

Kiezen tussen pest en cholera - Jo Versteijnen

9789462662216 voor
‘Als verkiezingen iets zouden uithalen waren ze allang verboden.’
Wegen naar doeltreffende democratische verkiezingen.

In dit essay laten we onze gedachten gaan over wat naar onze inschatting de belangrijkste oorzaak is van die crisis in de (parlementaire) democratie. Onze vraag is: vanwaar het toenemend ongeloof van steeds meer kiezers buiten kapitaalskringen, om nog enig substantiële invloed en macht te kunnen uitoefenen op het doel van zoveel mogelijk welzijn en welvaart, een ongeloof dat steeds meer kiezers verleidt niet te gaan stemmen? Daarenboven zullen we in dit essay naast een antwoord op deze vraag, ook suggesties aan de hand doen hoe de kiezer zelf een bijdrage kan leveren aan een oplossing van dit probleem.

Voor ons onderzoek naar die oorzaken komt vooral in aan-merking het terrein van de economie en de politiek. Zij bepalen in hoge mate de democratische stand van zaken. Wat betreft economie doelen we dan op het huidige wereldwijde regiem van het kapitalisme/de ‘vrije’ markt in de vorm van het neoliberalisme. En aangaande politiek hebben we op het oog de alom tegenwoordige neoliberale politiek van de overheid. Beide vormen een symbiotische eenheid, de een kan niet bestaan zonder de ander. Het is bepaald niet onmogelijk dat zich op beide terreinen oorzaken aandienen die kunnen verklaren waarom steeds minder mensen de neoliberale economie en aanverwante politici vertrouwen, en de (parlementaire) democratie steeds verder in het slop raakt. Zal uit ons onderzoek het onvermijdelijk deficit blijken van het inmiddels wereldwijde economische bestel van het kapitalisme/de ‘vrije’ markt, en kan dat het wantrouwen van de burger verklaren? Of is met dit stelsel fundamenteel niets mis, maar is het politieke beleid incompetent en de aanstichter van dat wantrouwen en de democratische neergang? Of misschien zijn beide te blameren voor de toenemende inefficiëntie van de (parlementaire) democratie?

Het kapitalisme als parasiet, en het democratisch tekort waar het onvermijdelijk en krachtens zijn wezen toe leidt, ontwikkelen zich in het kwadraat onder het neoliberaal politiek beleid als vehikel. Substantiële oplossingen zijn onmogelijk binnen de coördinaten van deze economie en politiek. Noodzakelijk is een economische omslag, die het kapitalisme terzijde schuift en de valkuilen ervan vermijdt.
Dit essay beschreef de mechanismen die leiden tot steeds heviger crises in het kapitalisme. Het presenteerde een voorbeeld van een radicale omslag in de economie en hoe zo’n omslag in bijna alle gevallen gebaseerd moet zijn op een ander loon- en geldsysteem, en het beschreef de zegeningen ervan, onder meer de voortgang in democratische zeggenschap. En in de massale weigering een stem uit te brengen bij (Tweede Kamer)verkiezingen, vond het een nog niet eerder beproefde en geschikte aanpak om eindelijk doeltreffend in het geweer te komen tegen de alliantie van kapitalisme en de neoliberale politiek, en haar democratisch tekort. We zagen daarin een einde aan de kaping van de verkiezingen en van de uitgebrachte stemmen, en een geschikte gelegenheid en aanleiding om een maatschappelijke discussie te entameren over een duurzaam economisch en democratisch gedragen alternatief.

Het lijdt geen twijfel of vertegenwoordigers van het kapitaal, de neoliberale politiek, en het deel van de door het kapitaal gedragen media, zullen de boodschap uit dit essay doodzwijgen of anders wel de grond in boren. Dat komt nou eenmaal voort uit hun belang bij de neoliberale economische en politieke constellatie. Het maatschappelijk zijn bepaalt tenslotte het bewustzijn. Radicale alternatieven, zoals het onze, worden pas nuttig en krijgen een plaats in de mate dat zij media evenementen kunnen worden.

Jo Versteijnen, oktober 2016
Dit artikel delen?
Pin It

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief