Loading...

Een fragment (een pagina, een afbeelding, een gedeelte van de tekst, etc.) geeft soms een aardig idee over de rest van een boek. Bezoekers krijgen d.m.v. een boekfragment kans om kennis te maken met het boek van de betreffende auteur. Auteurs stellen het op prijs als je een reactie geeft.
Door auteurs geschreven teksten worden niet gecorrigeerd of geredigeerd door de redactie van Schrijverspunt.
Bij de laatste poll kwam duidelijk naar voren dat er minder behoefte is aan de rubriek 'Boekfragment'. Gezien dat resultaat hebben we besloten die rubriek over enige tijd te beëindigen. Het is nu niet meer mogelijk om een boekfragment toe te voegen. Bestaande boekfragmenten blijven nog een beperkte periode online.

Fatale helden - De ontvoering van Lenin

Met de schoen van zijn aangedane been maakte Dimitar raspende geluiden op de houten
prieelvloer. ‘Wat ze wilden? ‘t Kostbaarste monument van Rusland stelen en het vervolgens
voor een enorm bedrag teruggeven aan de staat. Zou de staat nee zeggen, wat, en daarin
hadden ze ongetwijfeld gelijk, onmogelijk zou zijn, dan stond stante pede de vernietiging voor
de deur.’
Onne grinnikte. ‘‘t Kostbaarste monument van Rusland? De graftombe van de onbekende
soldaat in Moskou misschien? Welja, shovel ervoor en optillen maar… Of de Mamayev
Kurgan in Volgograd? Kom nou.’ Met een wijsvinger tikte hij tegen zijn voorhoofd. ‘Gekken!
Je hebt gelijk Dimitar, die lui zijn kierewiet. Heel goed dat je met ze gebroken hebt, die
idioten. Ach, nee, zelfs een puber met ADHD bedenkt zoiets niet.’
Maar Dimitar lachte niet. Hij keek naar zijn voeten op de houten prieelvloer, ze staken in
stevig schoeisel. Voorbijgaand aan wat Onne zojuist gezegd had maakte hij hem erop attent
dat Russische boeren in de negentiende eeuw niet rondliepen in leren schoenen. ‘Verre van
dat, ze sleepten zich voort op van riet gevlochten klompen. Het was een verschrikkelijke
armoede daar! Van de toenmalige zeventig miljoen Russen, Onne, was 86 procent boer.
Merendeels horigen en slaven. In januari 1905 gingen in Sint Petersburg meer dan
honderdduizend mensen de straat op om te demonstreren voor meer rechten. De politie joeg
ze met geweervuur uiteen, duizend doden… Dat was hét sein voor grote veranderingen, die
nog meer ellende brachten. Onze tsaar Nicholas leverde weliswaar een groot deel van zijn
macht in, we kregen de Doema en de Grondwet. Maar de honger verdween geenszins. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog verkeerde ons leger in deplorabele staat, de roep om revolutie keerde
terug. Lenin kwam uit Zwitserland, hij beloofde ons het paradijs op aarde, maar daarmee
zonken we nog dieper in de ellende. Lenin, Onne, Lenin, om hem draaide mijn ontmoeting
met Anasov en Edmundo. Hij is het aller kostbaarste monument van Rusland.’
Onne krabde zich op zijn hoofd: ‘Lenin?’
Dimitar knikte.
Onne schudde zijn hoofd. ‘Jezus, Lenin… stelen? Ik zou mezelf nu hard in mijn arm
moeten knijpen om me ervan te overtuigen dat ik niet droom. Dit is werkelijkheid, toch?’
Dimitar zei niets, hij keek strak voor zich uit.
Onne keek naar Dimitar: ‘Heel goed dat je met die gekken gestopt bent. Rare zaak. Anasov
zag er niets in? Edmundo dus wel. In het casino probeerde hij Anasov over te halen. Ja, nu
begrijp ik het gevecht in die toiletruimte.’
Dimitrov schudde zijn hoofd. ‘Anasov wilde wel,’ klonk ’t zacht. ‘Hij bedacht het plan,
echter Edmundo vermoedde iets, iets bizars. Hij mocht aan de operatie deelnemen maar
belangrijke voordelen, vraag me nu niet welke, want dat weet ik niet, zou hij mislopen,
waardoor Kirill Anasov uiteindelijk aan het langste eind zou trekken. Om zijn positie te
versterken, probeerde Edmundo Anasov in de toiletten de finesses van zijn plan te ontfutselen.
Maar Anasov is een harde, keihard. Hoe hard Edmundo er ook op los ramde, Anasov liet niets
los.’
‘Wat is dat voor plan?’ wilde Onne weten. ‘De inhoud? Trouwens, zijn Edmundo en
Anasov de enigen die van het plan op de hoogte zijn? Anasov weet het meest. Of weet die
creep Olog er ook van? En wat?’
‘Zo zo, wat een interesse ineens,’ merkte Dimitar sarcastisch op. ‘Je ruikt geld, nietwaar?
Heb je zin de smalle weg van het geluk te volgen? Let op jongen, want dit is
levensgevaarlijk.’
‘Is ’t veel losgeld?’
‘Anasov dacht aan die mummie een miljard te kunnen verdienen.’
‘Een miljard, duizend keer een miljoen euro, negen nullen, mijn God!’
‘Eén miljard euro. Ja, wat wil je, die man was de eerste rode leider van de Sovjet-Unie. Een
icoon, een God, een van de allergrootste machthebbers uit de menselijke geschiedenis. Een
gigant. Zijn plotselinge verdwijnen zou wereldnieuws van jewelste zijn. Oud-president Boris
Jeltsin wilde van ‘m af, ‘m onder de grond stoppen. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie
draaide de regering de geldkraan voor het onderhoud van de mummie dicht. Maar Poetin
koestert die mummie en daarom gaat het onderhoud van staatswege weer gewoon door. Lenin
is immers de schakel met de glans van de oude Sovjetmacht, die Poetin vurig verafgoodt. Dat
de Doema uiteindelijk losgeld zal betalen, is daarom helemaal niet zo ondenkbaar…’
Onne wreef over zijn kin. ‘Stel dat het gebeurt, dan zet de Doema een grootscheepse
zoekactie op touw die de daders zeer waarschijnlijk de hals kost.’
Dit artikel delen?

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief