Loading...

Een fragment (een pagina, een afbeelding, een gedeelte van de tekst, etc.) geeft soms een aardig idee over de rest van een boek. Bezoekers krijgen d.m.v. een boekfragment kans om kennis te maken met het boek van de betreffende auteur. Auteurs stellen het op prijs als je een reactie geeft.
Door auteurs geschreven teksten worden niet gecorrigeerd of geredigeerd door de redactie van Schrijverspunt.
Bij de laatste poll kwam duidelijk naar voren dat er minder behoefte is aan de rubriek 'Boekfragment'. Gezien dat resultaat hebben we besloten die rubriek over enige tijd te beëindigen. Het is nu niet meer mogelijk om een boekfragment toe te voegen. Bestaande boekfragmenten blijven nog een beperkte periode online.

Broze charme (11)

De laatste jaren had hij gezien hoe zijn zoon ineens het voortouw begon te nemen. Initiatief begon te tonen, zich minder aantrekkend van wat anderen ervan zouden vinden. Dat was wat hij wilde zien. Hij, die zich als een leider moest gaan gedragen, zonder de anderen te bruskeren. Sterker nog, niemand moest merken dat hij uiteindelijk de beslissingen nam. De finesses zou hij zijn zoon leren, de kiem moest door hem zelf worden gelegd.

Hij liep al babbelend met zijn ontsproten zaad door de fabriek, onderwijl boorden zijn ogen zich in die van zijn zoon, bekeek of er werkelijke interesse en leerdrang was. Indien niet, zou hij hem zonder pardon meedelen dat hij het bij nader inzien toch niet deed. Het bedrijf was zijn kindje, iets dat hij had groot gebracht en die hij niet in de handen van een waardeloze nietsnut over wilde doen. Het geld dat hij zo moeizaam had verzameld, moest niet verbrast worden aan waardeloze projecten. Bovenal moest er zakelijk inzicht zijn, een neus voor zaken die succesvol zouden worden. Het beviel hem wat hij in Timothy’s ogen zag.

Onderwijl had Timothy sterk het gevoel dat dit een test was. Het was erop of eronder. Hij nam alles wat zijn vader zei scherp in zich op. Hij repeteerde de woorden voor zichzelf. Zijn verwekker bekeek hem met argwaan.  Dit was het moment dat hij zou beslissen. Bovendien kwam de wil om over te nemen nu sterker in hem naar boven dan toen zijn vader het hem zo achteloos had meegedeeld. Ja, hij voelde het nu in al zijn tintelende ledematen. Een nog groter succes moest het worden. Hij begreep zijn vader ineens tot in zijn haarwortels. Het had hem altijd aan vechtersmentaliteit ontbroken, te snel had hij zijn hoofd gebogen als er druk op hem werd uitgeoefend. Te snel de handdoek in de ring gegooid. Het zat niet in hem, niet standaard, maar omdat hij zich er nu van bewust was, kon hij het zich toe eigenen.    

En zo leerde Dirk hem de maanden erna de kneepjes van het vak, die hij in zich opnam als olie op zijn huid. Hij was boos en teleurgesteld in zichzelf omdat hij niet eerder door had gehad waarom zijn vader hem niet gevraagd had in het bedrijf te komen. Hij gaf die ouwe nu volkomen gelijk, hij was er absoluut niet klaar voor geweest. Niet alleen moest je als succesvol zakenman een neus hebben voor goede deals, een gedegen kennis van de menselijke geest was ook van doorslaggevend belang. De problemen van werknemers kwamen regelmatig op het bordje van Timothy terecht, zou hij later merken.

Timothy moest van zichzelf elke maand een praatje houden voor zijn werknemers. Hoe het bedrijf ervoor stond, of de orderportefeuille nog vol zat, of de verwerking van de orders verliep zoals het moest verlopen en wat de verbeterpunten waren. Delegeren had hij intussen wel geleerd. Hij voelde dat hij met sommigen van zijn werknemers de touch een beetje verloor. Hem ontbrak de tijd ervoor. Het bedrijf moest ook doorgaan. Ondertussen was hij continue bezig met de privé problemen en de interactie tussen zijn werknemers onderling, dan het werk dat hem zoveel plezier bezorgde. 

Dit artikel delen?
Pin It
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief