Grond, Geloof en Genen - Marlene Alieke Bel

Alieke Bel groeide op te midden van de boomgaarden langs de mooiste rivier van Nederland.
Een gebied dat lang door het water geïsoleerd is gebleven en waar haar voorouders naar toe trokken toen het aan het begin van de vorige eeuw langzaam ontsloten werd.
Juist in dit stukje Nederland ontmoetten zij elkaar en verenigden zij zich in één familie.
De families waren niet de eerste nieuwkomers en zeker niet de laatsten.
Zij gingen op in de bestaande gemeenschap maar beïnvloedden deze ook met nieuwe inzichten.
Door alles wat zij zag en meemaakte, door alle verhalen die in de familie rouleerden, raakte de auteur geïnteresseerd in het verleden van haar voorouders: hun bestaan en hun beweegredenen.
Dit boek is het resultaat van een zeer persoonlijke ontdekkingstocht naar het verleden van haar families.
Hits: 395
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Grond, Geloof en Genen - Marlene Alieke Bel"

: Blz.206 - Prijs:17,95