Voor schrijvers, door schrijvers

Blog

Inzendingen: 341
Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl.
 
In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld een reisverslag zijn (travelblog) maar ook de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog). Maar je hebt ook bloggers die over alles en nog wat schrijven, gewoon wat ze leuk vinden.
  • Home
  • Blogs
  • Ook een topadvocaat maakt fouten, maar de kosten zijn voor jou
Ook een topadvocaat maakt fouten, maar de kosten zijn voor jou
© Critico Punt op .
Aantal hits: 750
We leven in een vreemde wereld als het om juridische advisering en ondersteuning gaat. Voor allerlei zaken heb je een jurist nodig. Niet vrijwillig maar verplicht. Ja dat heeft de juridische stand goed voor zichzelf geregeld. De gemiddelde burger is namelijk volgens de overheid niet in staat het zelf te regelen en om die burger tegen zichzelf en anderen te beschermen is absoluut juridische inbreng door de advocatuur c.a. noodzakelijk. Verplichte winkelnering tgv een toch al ruim inkomen voor de betreffende juristen.
De wet heeft gesteld dat een advocaat verplicht is in bepaalde gerechtelijke procedures. Dit betreft vrijwel alle civielrechtelijke en familierechtelijke procedures en bij zaken als faillissement of surseance van betaling. Daarbij kennen we natuurlijk ook nog notarissen. Het waarom van deze wetgeving is soms begrijpelijk maar zeker zo vaak niet te begrijpen. Als burger kun je zelfstandig in het huwelijk treden met iemand anders. Daar komt gelukkig geen jurist aan te pas, maar als je wilt scheiden heb je opeens een advocaat nodig om het te kunnen formaliseren....
Ben je, bij wet, verplicht om een advocaat in te schakelen dan is natuurlijk de vraag hoe je, in godsnaam, de juiste advocaat moet kiezen. De naamgeving van een advocatenkantoor is meestal nietszeggend en traditioneel, met alleen de naam van de vennoten in de titel. Een paar jongens en meisjes van een advocatenkantoor zijn een beetje met de tijd meegegaan en hebben zichzelf populaire benamingen gegeven als bv. familierecht specialist, beste advocaat of topadvocaat. Op zich kom je daar dus niet veel verder mee bij je selectie.  Tegenwoordig kun je voor elk product wel een vergelijkingssite vinden of websites met klantenbeoordelingen maar ook dat heeft de juridische clan goed van zich af weten te houden. Geen invloed van buitenaf. Verreweg de meeste websites die een beetje die kant uit gaan zijn slechts een front voor advocatenkantoren (dus niet betrouwbaar). Bij andere websites kun je alleen positieve beoordelingen plaatsen....   Kortom er is  geen enkele betrouwbare informatie vinden over de geboden kwaliteit van de dienstverlening. En dat in deze tijd...
Vraag me niet hoe je de juiste keuze moet maken, anders dan op grond van soms onduidelijke tarieven, maar je moet kiezen want anders kom je niet verder. Je maakt een keuze en gaat, tegen betaling, aan de slag met de jurist. De beleving daarvan is puur subjectief maar het behaalde resultaat kan een weergave zijn van de kwaliteit van dienstverlening. Discutabel natuurlijk want is het maximale resultaat behaald en zo ja voor de laagste kosten?

Objectiever is te constateren of de juridische ondersteuning gefaald heeft en dat is geen uitzondering en zo ja of er getracht is het falen te herstellen. De afspraak was zus en zo en de advocaat heeft dat niet gedaan. De advocaat is dan nalatig. Wat kun je dan doen? Om te beginnen natuurlijk melden bij de betreffende advocaat dat volgens jou niet aan de verplichting voldaan is met het verzoek dit alsnog te doen. Daarnaast lijkt logisch om de ontstane consequenties te bespreken en op te lossen. Iedereen kan tenslotte fouten maken, maar dan moet je ze ook oplossen. Voelt de advocaat zich niet geroepen om te herstellen en/of op te lossen dan kun je een klacht indienen. Jeah.
De advocaat is verplicht om te werken met een klachtenprocedure en deze te publiceren. In de praktijk beoordeelt dan een collega van de advocaat of de klacht terecht is.... Dubieus toch? Helaas kun je ook constateren dat veel advocatenbureaus deze procedure niet op de website publiceren. Een klacht ontvangen is tenslotte ook wel erg vervelend en levert geen geld op. Heeft het volgen van de klachtenprocedure niet het beoogde resultaat dan rest alleen nog het inschakelen van de geschillencommissie advocatuur of een klacht indienen bij de orde van advocaten. Vanzelfsprekend worden dan de klachten in behandeling genomen door, wederom, een beroepsbroeder... Ja weet waar je in terecht komt.

Met dit door de overheid ingestelde systeem is duidelijk dat de advocatuur er garen bij spint maar de burger is er niet mee gebaat. De goeden daargelaten maar een advocatenbureau heet winst als doelstelling en niet jouw belang. Misschien aardig, ter illustratie, de volgende voorbeeldcase:
Een echtpaar, minimum inkomen en drie jonge kinderen, besluit te gaan scheiden. Afhandeling van de formaliteiten, waar ze het in goed in overleg over eens zijn, willen ze correct regelen. Dus is inschakeling van een advocaat noodzakelijk. De keuze is bijna niet te maken dus besluiten ze, in de lijn van deze column, de lokale topadvocaat in te schakelen. Omdat er inhoudelijk geen onenigheid was is het voor de advocaat kat in bakkie. Althans dat is de gedachte. Twee jaar na de scheiding blijkt echter dat de advocaat de scheidingspapieren niet in de registers van de Burgerlijke stand heeft ingeschreven. Ze zijn dus niet gescheiden. Een duidelijke nalatigheid. De advocaat lijkt zich hiervan bewust en voldoet alsnog aan de verplichting. De kous hiermee afgedaan? Prachtig maar de praktijk is anders. Op grond van de haar bekende informatie (niet gescheiden) is de belastingdienst van mening dat er in de voorafgaande periode aan de vrouwelijke ex een teveel aan toelagen voor de kinderen is uitgekeerd. Een naheffing van enkele duizenden euro's, binnen enkele weken te betalen, is het gevolg. Daarnaast ook nog eens een directe aanpassing van de maandelijkse toeslagen. Daar sta je dan als ex partner met een  netto inkomen van 1000 euro per maand. Een niet te betalen naheffing van duizenden euro's en je maandelijks inkomen t.g.v. de verlaagde toelagen met meer dan 30% verlaagd. De topadvocaat wenst niet in te gaan op het verzoek tot overleg om tot een oplossing te komen. Zijn interpretatie van het begrip: 'Uw belangen optimaal behartigen'. En wat moet je dan? Een jurist in de hand nemen om tot een oplossing te komen? Maar je probleem is dat je onvoldoende inkomen hebt om zelfs maar de maand door te komen, ondanks de inzet van een zgn. topadvocaat.

De kans is groot dat de overheid zich voor het karretje heeft laten spannen van de juristenlobby. De noodzakelijke inzet van een jurist heeft ongetwijfeld ooit een positieve insteek gehad, maar diezelfde noodzaak, resp. verplichting is in deze tijd op zijn minst twijfelachtig te noemen. Burgers zijn mondiger geworden en weten de weg naar kennis ook vaak zelf te vinden. Juridische advisering is namelijk ook een ordinaire economische activiteit waarbij het klantenbelang wel eens niet kan sporen met het winstmotief van de commerciële jurist. Toch moet je, bij wet, inschakelen. Kassa! Als de overheid van mening is dat inzet van een jurist in het belang van de burger noodzakelijk is dan zou het logisch zijn om dit zelf te faciliteren. Je kunt zelf ook geen paspoort maken dat doet de burgerlijke stand voor je. Laat je het wel aan de markt over zorg dan dat duidelijk is wie je waarvoor nodig hebt, wat de kwaliteitsvoorwaarden zijn, hoe je die toetst en hoe je die gaat monitoren. Met maar een enkel doel, nl het behartigen van de belangen van een burger.

Overheid pak je verantwoordelijkheid en zorg voor het belang van de burger en niet die van een beroepsgroep! Zorg voor echte ondersteuning als het al nodig is.
Dit artikel delen?
Feedback voor schrijfactiviteiten

Hier jouw review voor: "Ook een topadvocaat maakt fouten, maar de kosten zijn voor jou"

Geschreven door Critico Punt . Geplaatst in Blog.
Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen.
(529)
7 commentaren
2 nuttige stemmen.
13.07.20
Feedback schrijfkwaliteit
Aanvulling oude waardering.
  • Waardering schrijfkwaliteit
    80%
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
Emoticons: ;o = wink, :d = bigsmile, :-$ = blush, (^) = cake, (h5) = clapping, 8) = cool, ;( = crying, (x) = handshake, :? = thinking, (hartje) = heart