• Blog
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1042 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  121 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Ik geloof

Als kind was het een shock voor me om te ontdekken dat er mensen zijn die niet in God geloven. Ik begreep ze niet. Het voelde alsof ze mij zeiden dat ze niet geloofden dat mijn moeder bestond of mijn vader.

Toen ik groter werd ging ik vragen stellen en kreeg vaak niet het antwoord dat ik wilde horen. Waarom mocht ik op zondag niet buiten voetballen? Wat heeft het dragen van een rok nu ooit te maken met geloof? Weinig, zo is vandaag de dag mijn mening. Maar één vraag heb ik nooit gesteld, dat is de vraag naar het bestaan van God. Die hoefde ik niet te stellen, omdat ik Hem in mijn leven beter dan wie dan ook heb leren kennen.

Als tiener en jongvolwassene maakte ik kennis met christenen uit heel veel verschillende kerken. Het boeide me geweldig om te horen hoe zij hun geloof beleefden. Ik ging werken bij een zogenaamde interkerkelijke organisatie en voor een christelijke maandkrant. Ontmoette daar katholieken, evangelischen, baptisten, methodisten, hervormden en gereformeerden van allerlei slag en ik genoot. Ik herinner me een Afrikaanse vluchteling die in het Engels vertelde hoe God hem geholpen had. Ik herinner me een stoere kerel vol met tattoos die een gebed uitsprak in een straattaal waar de honden geen brood van lusten, maar het was zo oprecht dat ik het nu nog weet. Ik herinner me verhalen van moslims die zich met gevaar voor hun leven tot het christendom hadden bekeerd, maar het was het hun waard. Ik deed een interview met een jonge vrouw die waarzegster was geweest en me vertelde dat ze zelf doodsangsten had uitgestaan om wat ze gezien had. Zij was christen geworden en bevrijd van haar angsten.

Hierna heb ik een paar jaar lang Bijbels onderwijs gegeven op verschillende openbare scholen. Het meest is me de moslim congiërge bijgebleven die me vertelde gehoord te hebben dat verschillende moslims visioenen hadden gehad over Jezus. Hij was hier zeer van onder de indruk. En de kinderen die in huis spookverschijningen zagen en doodsbang waren. Ik nam hen serieus, vertelde dat God ook dan kan helpen, als ze het Hem maar vragen. Dat deden ze en kwamen een week later vertellen dat het over was gegaan.

Natuurlijk ontmoette ik ook mensen die het bestaan van God loochenden of niet in de Bijbel konden of wilden geloven. Hoewel ik zelf geen verstandelijke bewijzen nodig had, zocht ik wel voor andere mensen naar wat er te krijgen was. Eén boekje dat veel mensen aansprak en aanspreekt is geschreven door Josh Mc. Dowell, een voormalige agnost die op de universiteit besloot een opstel te maken waarin hij de historische grond van het christelijke geloof zou onderzoeken om het te kunnen weerleggen. Hierin wilde hij met name bewijzen dat Jezus niet uit de dood is opgestaan. Maar, in plaats van bewijzen hiertegen vond hij er alleen bewijzen vóór. *

In 1999 ben ik samen met mijn man vertrokken naar Hongarije, om in de zending te gaan werken. Ook in dit mooie land ontmoetten we christenen van allerlei kerken, hoewel de kerk hier minder verdeeld is dan in Nederland. Al in de eerste jaren hielpen we bij het organiseren van filmvoorstellingen over het leven van Jezus, waarbij we Katholiek, Luthers, Calvinistisch, Baptist, Methodist, en Evangelisch om één tafel probeerden te krijgen. Overal werden we met liefde ontvangen en overal ontmoetten we christenen, alsof we een nieuwe grote familie kregen.

Sinds ruim tien jaar werkt mijn man voor de zogenaamde “Református” kerk (te vergelijken met de nederlandsche Hervormd en Gereformeerd kerk) in de provincie Tolna.

Sinds kort wonen we in een nieuwe stad. Hier heeft mijn man (nu online) maandelijks een ontmoeting met de katholieke, lutherse, baptisten en methodisten predikanten. Ondanks de verschillen, leren ze van elkaar en kunnen ze in liefde met elkaar spreken.

Als ik dan lees over Nederland, over allerlei vaak slecht gefundeerde vooroordelen tegen de Bijbel, God en het geloof, doet mijn hart pijn. Ik wil niemand met geweld bekeren, ik kan het niet en ik heb er geen enkel verlangen naar. Maar ik wil wel schrijven dat geloven niets met illusies te maken heeft en God niet verzonnen is. Overtuigen kan ik niemand. Wie denkt dat heel mijn leven op een illusie is gebouwd – evenals dat van de ongeveer 245 miljoen christenen die op dit moment worden vervolgd om hun geloof ** – die mag dat rustig geloven. Maar wees niet verbaasd als ik hier niets mee aankan en dit soms ook op het Schrijverspunt laat weten. Noem me rustig naïef, in het geloof ben ik inderdaad een kind gebleven. Een kind dat haar hele leven lang, al bijna een halve eeuw, vertrouwd heeft op haar Hemelse Vader en daar nooit spijt van heeft gehad.

 

* https://nl.wikipedia.org/wiki/Josh_McDowell

** https://www.nu.nl/buitenland/5686364/wereldwijd-245-miljoen-christenen-vervolgd-vanwege-geloof.html

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Ik geloof"

© Janneke De Leeuw van Weenen
11.12.20
Feedback:
Sorry dat ik nu pas reageer, Janneke , maar ik wist dat ik bij gelegenheid hier nog even op wilde reageren. Ik vind het een heel mooie blog en heb hem graag gelezen. Prachtig dat jullie dit werk doen; dat zal veel mensen steunen. In mijn schrijfsels kan ik dan wel iets 'rebelser' overkomen, maar ik neem het leven toch echt serieus en ben elke dag dankbaar voor wat ik (we) heb(ben). Er is volgens mij ook zeker meer tussen hemel en aarde en wat in het hart zit, raak je nooit meer kwijt. Groetjes Louise
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
07.12.20
Feedback:
Goed dat je hier zo open over bent. Zelf geloof ik niet in God want geloof heeft iets van twijfel in zich. Ik weet zeker dat God er altijd is omdat ik er een deel van ben. Zoals iedereen overigens. Wat ik ook zeker weet is dat God niets met deze wereld van doen heeft. Want God is een God van onvoorwaardelijke liefde en dat mankeert er nogal eens aan op deze wereld, lijkt het. Dus denk ik dat het ego de wereld schept die we zien.En zoalng we het ego geloven blijft dit in stand. Toch, zodra je dit inziet, zie je God die nooit weg is geweest..
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Janneke De Leeuw van Weenen 07.12.20
  Ik denk dat het goed is om ook deze discussie open te houden Paco, ik lees erg veel van mensen die niet in God geloven en vond dat ik dan ook wel eens kon schrijven dat ik wel geloof. Bedankt voor je reactie!
06.12.20
Feedback:
Goed geschreven, bracht mijn blog 'Lot' je op het idee? Ik ben precies het tegenovergestelde van jou: heb van kleins af aan al niet begrepen waarom mensen in een god willen geloven en niet gewoon in het goede van de mensheid. Dat er heel veel manieren zijn om een goed mens te zijn, zonder dat je je tot een godsdienst bekeert..
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Janneke De Leeuw van Weenen 06.12.20
  Bedankt voor je commentaar Hedwig! Ik heb je blog geloof ik niet gelezen en kan hem nu ook niet terugvinden onder je naam, maar zou hem graag lezen hoor! We zijn allemaal anders he?!
  • Janneke De Leeuw van Weenen 06.12.20
   Ik heb hem toch nog gevonden Hewig en had hem zelfs al gelezen en destijds commentaar gegeven :) Ik vond het een absurd verhaal dat iemand precies zo een Bijbelverhaal zou moeten gebruiken om je "te bekeren." Maar ja, zulke mensen heb ik helaas ook ontmoet...

In elke boekenwinkel: