• Blog
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1030 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Geluk

Zonneschijn op je gezicht. Een groot glas koud bier. Dat mooie interview in de krant op zaterdagochtend. Een geluksmomentje kan een mens zomaar overvallen. Even vluchtig als de vlinder neerstrijkt, is zij echter weer verdwenen.

Geluk, wat is dat eigenlijk? Volgens het artikel Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change (2005, Review of General Psychology) keren drie elementen steeds terug in de wetenschappelijke literatuur over geluk. Geluk is: tevreden zijn over het leven, vaak aangename gevoelens ervaren en niet zo vaak onaangename gevoelens.

De auteurs beweren op basis van de literatuurstudie dat het individuele geluk op langere termijn afhangt de genen (50%), van wat iemand doet (40%) en van omgevingsfactoren (10%). Met ‘langere termijn’ wordt daarbij een periode van enkele maanden bedoeld.

Interessant is dat een verandering van omgeving weinig effect zou moeten hebben op geluk. Laat je een arme sloeber een paar maanden in een paleis wonen, dan zou deze zich aan het einde van de rit niet aanzienlijk gelukkiger moeten voelen dan voorheen. Verder valt op dat de genetische component zwaarder weegt dan wat iemand in het leven doet.  

Blijkbaar is geluk hoofdzakelijk een kwestie van mazzel hebben: de juiste genen hebben in de juiste omgeving. Gelukkige mensen dus zijn gewoon mazzelpikken! Gelukkige mensen zouden daarom niet te snel de miserabelen der Aarde moeten adviseren over geluk. Dat is alsof Doutzen Kroes schoonheidstips geeft aan Quasimodo, alsof een boomlange basketballer een dwerg leert dunken of alsof Elvis de Pelvis de salsa voordoet aan Harry Houtheup.

Toch lijkt de heersende moraal “wees gelukkig” te zijn. Pluk de dag! Leef elke dag alsof het je laatste is! Geniet, verdomme! Als een Amerikaan iemand vraagt: “How are you doing?”, verwacht hij geen eerlijk antwoord. Hij verwacht een positieve reactie. “O, greaaaaat, how are you?” . “Ah, come on, cheer up!”, zeggen de Britten. Bedrijven zoeken “enthousiaste, positieve go-getters”” (brrr)! Moeite met positief blijven in coronatijd? Erica Terpstra en Pino geven tips (AD, 23-3-2021).

Niet voor niets struikel je tegenwoordig over de types die te koop lopen met hun optimisme. Deze mensen denken zó erg in oplossingen, dat ze zijn vergeten dat er zonder problemen überhaupt niets op te lossen valt. Wat dat betreft zou er meer waardering moeten komen voor de probleemdenkers. Een beetje probleemdenker had het land niet volgeplempt met biomassacentrales en zou de toeslagenaffaire in de kiem hebben gesmoord.  

Ik dwaal af. Geluk mag dan meer met mazzel dan met verdienste te maken te hebben en de heersende geluksmoraal is bepaald dubieus, maar wat zeggen we dan tegen de Iejoors onder ons (Iejoor is het depressieve ezeltje uit Winnie de Poeh, red.).

Jaren van transcendente meditatie op een door mos overgroeide rots ergens in de Himalaya, brachten mij inzichten die goed zijn voor Iejoors  – inzichten die zó in de Libelle zouden kunnen staan (dit waanzinnig boeiende vrouwenblad gaat zo vaak over het bereiken van geluk, dat men wel moet concluderen dat het lezerspubliek niet echt gelukkig is).  

Word stoïcijn
Eigenlijk is een stoïcijn het tegenovergestelde van de verwende, hedendaagse mens. Een stoïcijn begint niet meteen te jammeren als de wifi niet werkt, het verkeer stil staat of avondklok wordt verlengd.

Het stoïcisme belooft de beoefenaar onverstoorbaar en deugdzaam te maken. Het richt zich op het verminderen van onnodig leed. Perfect voor Iejoors dus.

Een beetje stoïcijn laat zich niet zomaar uit het veld slaan door tegenslag. Hij begrijpt dat zijn eigen kijk op de dingen een belangrijke rol speelt. Stoïcijnen zijn niet geïnteresseerd in materiële bezittingen en ijdele roem. Ze accepteren dat het leven niet over rozen gaat en schatten andermans oordeel op waarde.

BZT
Zit alles tegen? Heb je het even helemaal gehad? Probeer Bier-Zon-Therapie. Uit onderzoek blijkt dat BZT in 70% van de gevallen een glimlach op het smoeltje tovert. Men neme: bier, tuinstoel, zon. Draai de stoel in de richting van de zon. Zit. Drink. Wacht een half uurtje. Niet slecht toch? Nou niet meteen hele kratten achterover slaan, hè.

Zoek afleiding
Iejoors hebben het niet makkelijk. Die stomme gedachten ook altijd. De aandacht afleiden biedt uitkomst. Zo kwam mij ter ore dat de professoren van een deftig instituut eens per week met elkaar gaan volleyballen (hoewel ze nu waarschijnlijk uitgespeeld zijn). Slim toch? Konden ze even dat overvolle hoofd legen.

Vraag jezelf af: wat brengt mij rust, wat leidt mij af? Het kan van alles zijn: sport, meditatie, muziek maken, lezen, afspreken met vrienden, serietje kijken.  

Fuck geluk!
Ten slotte een fundamenteel punt. Waarom zou geluk het hoogste goed moeten zijn? Heeft die massale zoektocht naar individueel geluk niet een nogal egocentrisch karakter? Hoe word ik gelukkig? Is dát het? Zijn we daartoe op Aard? Om zelf een beetje gelukkig te wezen en dan de pijp uit te gaan?

Denk aan een genie als Leonardo da Vinci, een man die de wereld zoveel heeft nagelaten. Ziet hij er vrolijk uit op zijn zelfportret? Of denk aan Vincent van Gogh, Tchaikovsky en vele anderen. Ongeluk en leed vormen een voedingsbodem voor de grootst denkbare kunst en stimuleren de empathie die mensen samenbindt.

Een gelukkige die enkel aan zichzelf denkt? Dan liever een ongelukkige, die iets voor een ander over heeft.  

 
Noot van de schrijver: Ik ontvang graag feedback