Blog
Een blog is een online plek waar je onder eigen controle content kunt publiceren en waar je een bepaalde groep mensen mee aanspreekt. Hieronder zijn de laatste blogs te vinden. Selectie op schrijver is mogelijk. Wij en anderen zijn erg benieuwd naar jouw blog. Om een blog toe te voegen is het noodzakelijk eerst in te loggen

Blogs

De zorg is onbetaalbaar

Van verschillende kanten krijgen we te horen dat de zorg onbetaalbaar is of onbetaalbaar aan het worden is, m.i. is dat eigenlijk al hetzelfde, maar goed, we laten het verschil er nog maar even in zitten. Zo heeft Hugo Borst zich hard gemaakt om de bezuinigingen in de ouderenzorg terug te draaien.


In een artikel van vorig jaar konden we lezen dat de eigenlijke taak van staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn in het kabinet Rutte II was om de kosten per oudere terug te brengen, zodat men de vergrijzing aan zou kunnen. Maar wat was de ‘oplossing’:  de toegankelijkheid van de zorg kwam te vervallen, doordat allerlei vormen van de zorg waren weggesneden. Echter de verwachting dat de kosten per oudere zou dalen, werd niet gehaald, waardoor met name Hugo Borst - ‘meer kwaliteit van leven in de ouderenzorg’ - zijn zin kreeg, waardoor de staatssecretaris de voorgenomen bezuiniging van 2,1 miljard heeft teruggedraaid.


Maar het gaat verder; doordat er over de gehele linie mantelzorg van toepassing is - gevraagd of ongevraagd - en waarop de overheid vrij zwaar leunt - kan er wat lucht komen in de zorg; of met de woorden van de site Den Hartog Zorgadvies: “ … Zonder mantelzorgers zou de zorg onbetaalbaar worden! Veel mantelzorgers geven die zorg graag. Maar soms is die taak wel erg zwaar! … “ Is het nu allemaal echt nodig, dat vrouw, man, kind, familie of buren de zorg op zich nemen die de overheid niet meer kan betalen of vaak ook niet meer wil betalen? Ik heb er zo mijn eigen gedachten bij. Natuurlijk is het fijner voor de zieke of hulpbehoevende medeburger, dat een goede bekende hem of haar de hulp aanbiedt; tenslotte moet ik er niet aan denken dat ik in mijn blootje voor een compleet onbekende moet staan, die mij wast of een katheter aanbrengt of uitdoet. Maar dan toch … is dit allemaal wel nodig? Kan het ook anders, vraag ik me steeds af.  

Los van dat, dan het volgende probleem:  al die rekeningen die hier en daar verstuurd worden: medicijnen die soms wel 4 tot 5 keer zo duur zijn als in het buitenland; machines en apparaten voor ziekenhuizen en klinieken die soms wel in de miljoenen, zelfs in de miljarden lopen en bijna onbetaalbaar zijn; de dagopnames die noodgedwongen ingekort moeten worden, omdat ze door de verzekeraars niet meer compleet vergoed worden; verzekeringen die de pan uit stormen en ga zo maar door.


En dan hebben we het nog niet gehad over de jeugdzorg. Op de site Binnenlands Bestuur staat een artikel te lezen over de Jeugdzorg en waarin wordt aangegeven - artikel van 2018 - dat de zorg ook in het nieuwe jaar (2019) wederom duurder zal gaan worden: “ … Driekwart van de gemeenten geeft meer geld uit aan de jeugdzorg dan ze vorig jaar hebben gedaan … “ . Echter men had ook al berekend dat in 2017 650 miljoen euro (= bijna 20%) meer was uitgegeven aan jongeren hulp dan men had verwacht.


Nu hoorde ik laatst een preek van Abu Erva uit april 2015 over ‘nalatigheid/verspilling vs overdrijving/extremisme’. Eén van de opmerkingen in deze preek viel me op: als de Nederlandse overheid wat wil doen aan extremisme onder een bepaalde groep jongeren - wat een vorm is van jeugd- en jongerenzorg - moet men de islamitische wetenschappers (de Oelema) uit het buitenland de kans en toestemming geven om te werken aan de gedachten van die jongeren en met die jongeren, daar ‘extremisme in het hoofd zit’ en dat moet er uit.  Als men dit niet toelaat en niet blijft toestaan, zal dit probleem nooit opgelost worden.


Maar ja, de kloek beschermt de kuikentjes ondanks het feit dat de zorg niet altijd betaalbaar zal zijn en dat er kuikentjes uit het nest kunnen vallen: jeugd, jongeren, zieken en / of ouderen.

Dit artikel delen?
Pin It
  • Hits: 107
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Alle gepubliceerde inzendingen

Hoogste beoordeelding:

Boekentip

Top 10 : Meest gelezen

BookBuster