SCHRIJFACTIVITEIT: BLOG

Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (omgaan met je scheiding). In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt.
Maximaal 1000 woorden. 

Klik voor alle schrijfactiviteiten in het menu op SCHRIJFACTIVITEITEN.

De waarde van een waardering

Publicatie: | Rainier Knieper

Een waardering (review) is per definitie subjectief. Het blijft tenslotte altijd een persoonlijke reactie op een onderwerp. Desondanks kan een waardering, in dit geval uitgebracht voor de inzending bij een schrijfactiviteit op Schrijverspunt,  waardevol zijn voor de auteur van een artikel of voor andere lezers. Met name door het geven van inhoudelijk commentaar. Meerdere waarderingen over hetzelfde onderwerp kunnen daarnaast ook nog eens een aardige indicatie geven van de communis opinio over het geschrevene. Als veel lezers een artikel (verhaal/gedicht) lezenswaardig vinden, maar bijvoorbeeld het plot matig kan dat waardevolle informatie voor de auteur zijn.

De belangstelling op Schrijverspunt voor zowel het toevoegen als het lezen van waarderingen is toenemend. Op dit moment worden er per maand gemiddeld meer dan 900 waarderingen gegeven voor de gepubliceerde schrijfactiviteiten. Met dergelijke aantallen ontstaat er een algemeen beeld over de uitgebrachte waarderingen.

Ik heb daar eens naar gekeken en op persoonlijke titel wil ik hier mijn gedachten daarover delen.

Kijkend naar de gegeven waarderingen valt iets op. De gemiddelde waardering voor de afzonderlijke inzendingen voor schrijfactiviteiten is 4.4 sterren. Men waardeert de inzendingen voor een schrijfactiviteit dus gemiddeld als goed tot perfect… Bijzonder daarbij is dat meer dan 60% van de waarderingen 5 sterren  betreft. Dus meer dan de helft van de waarderingen geeft aan dat een artikel perfect geschreven is. Perfect dient men dan te lezen als geen verbetering mogelijk!

Wat voor conclusie kun je hier nu aan verbinden?

Ik ben bang dat een eenduidige conclusie niet te trekken is. Daarvoor is meer informatie nodig. Echter de volgende conclusies kunnen aan de orde zijn:

  1. De cijfers tonen aan dat leden van Schrijverspunt de afzonderlijke inzendingen voor de schrijfactiviteiten meestal van hoge kwaliteit vinden of in ieder geval als zodanig waarderen. Felicitaties voor alle betrokkenen met een dergelijke kwaliteit van de publicaties.
  2. De cijfers tonen aan dat de cijfers een onvoldoende betrouwbaar beeld geven. Veel lezers geven bijvoorbeeld geen waardering/feedback. Is dat omdat ze een artikel niet de moeite van een waardering waard vinden?
  3. De cijfers roepen vragen op bij de waarderingsnormen en waarderingsintentie. Is de betekenis van een waardering voor iedereen hetzelfde qua norm, onderwerp van waardering en is er sprake van sociaal wenselijk waarderen?

Ongetwijfeld zijn er meer mogelijke conclusies te trekken, maar de hamvraag blijft: Wat is de waarde van de waarderingen?

Schrijven is meestal een eenzame bezigheid. In zijn of haar eentje zet een auteur gedachten of fantasie om in teksten. Publicatie van die teksten is vervolgens een van de mogelijkheden om verbinding te maken met de buitenwereld. Maar zonder respons blijft het eenzaam. De auteur blijft in het duister tasten over het effect van zijn/haar  werk. Is er belangstelling voor zijn/haar schrijfwerk? Wat is de mening van de lezer over zijn/haar schrijfwerk? Is de intentie van de auteur overgekomen bij de lezer? Et cetera. 

Met die gedachten in het achterhoofd hanteert Schrijverspunt  een lage drempel om eigen werk te publiceren. Schrijverspunt biedt  de mogelijkheid om een verbinding te maken met lezers. Daarnaast biedt Schrijverspunt  de mogelijkheid om respons te ontvangen. Door informatie te geven over het aantal hits en bijvoorbeeld de mogelijkheid om te waarderen en feedback te geven.

Een waardering heeft vrijwel altijd waarde voor een auteur. Bij een veelvoud kan die waarde nog groter zijn. Wetende dat er een waardering voor zijn/haar tekst is uitgebracht zal een auteur dan ook graag kennis nemen van die waardering. Waarderingen hebben ook meerwaarde voor lezers. Als lezer heb ik altijd wel een mening over datgene wat ik lees. Over de inhoud maar ook over de kwaliteit van schrijven. Dat is een persoonlijke mening, dus subjectief. Het lezen daarnaast van een of liefst vele reviews over dezelfde tekst is interessant. Oh, denken anderen er ook of juist niet zo over? Verrek daar zit wel wat in, had ik nog niet bedacht. Het scherpt mijn blik op schrijfkwaliteit.

Dus ik ben overtuigd van de waarde van een waardering.

Echter als ik de gemiddelde score van 4.4 sterren voor schrijfactiviteiten bekijk en, zelfs met een ruime marge, vergelijk met mijn eigen waardering die ik voor de betreffende artikelen zou hebben gegeven kom ik lager uit. Redelijkerwijs en statistisch gezien zou een gemiddelde waardering van ergens rond de 3 sterren ook eerder te verwachten zijn. Dat sluit aan bij de uitkomsten van de laatst gehouden poll waarbij 1 op de 3 respondenten aangeeft de gegeven waarderingen als te positief te ervaren. Die twijfel vraagt wat bezinning.

Mocht ik ook maar enigszins gelijk hebben dan zijn o.a. de hiervoor genoemde mogelijke conclusies 2 en 3 van belang. Ook al ben ik, hoe dan ook, overtuigd van de waarde van een waardering denk ik dat verbetering altijd mogelijk is.

 

Enthousiast over deze inzending? Deel je enthousiasme op sociale media m.b.v. onderstaande buttons.

Reacties:

Iedere bezoeker kan een reactie geven! Schrijvers stellen je tips en opmerkingen op prijs. Wil je automatisch een bericht ontvangen bij een reactie? Klik op de + boven de reacties.

Ook gratis meedoen aan een schrijfactiviteit? We publiceren je inzending voor minimaal 12 maanden. Meedoen is mogelijk door in te loggen en dan bovenin de pagina op de rode balk te klikken. Nog geen lid? Aanmelden is gratis.