• Blog
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Blog

  254 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Blog

  254 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

De waarde van een waardering

Een waardering (review) is per definitie subjectief. Het blijft tenslotte altijd een persoonlijke reactie op een onderwerp. Desondanks kan een waardering, in dit geval uitgebracht voor de inzending bij een schrijfactiviteit op Schrijverspunt,  waardevol zijn voor de auteur van een artikel of voor andere lezers. Met name door het geven van inhoudelijk commentaar. Meerdere waarderingen over hetzelfde onderwerp kunnen daarnaast ook nog eens een aardige indicatie geven van de communis opinio over het geschrevene. Als veel lezers een artikel (verhaal/gedicht) lezenswaardig vinden, maar bijvoorbeeld het plot matig kan dat waardevolle informatie voor de auteur zijn.

De belangstelling op Schrijverspunt voor zowel het toevoegen als het lezen van waarderingen is toenemend. Op dit moment worden er per maand gemiddeld meer dan 900 waarderingen gegeven voor de gepubliceerde schrijfactiviteiten. Met dergelijke aantallen ontstaat er een algemeen beeld over de uitgebrachte waarderingen.

Ik heb daar eens naar gekeken en op persoonlijke titel wil ik hier mijn gedachten daarover delen.

Kijkend naar de gegeven waarderingen valt iets op. De gemiddelde waardering voor de afzonderlijke inzendingen voor schrijfactiviteiten is 4.4 sterren. Men waardeert de inzendingen voor een schrijfactiviteit dus gemiddeld als goed tot perfect… Bijzonder daarbij is dat meer dan 60% van de waarderingen 5 sterren  betreft. Dus meer dan de helft van de waarderingen geeft aan dat een artikel perfect geschreven is. Perfect dient men dan te lezen als geen verbetering mogelijk!

Wat voor conclusie kun je hier nu aan verbinden?

Ik ben bang dat een eenduidige conclusie niet te trekken is. Daarvoor is meer informatie nodig. Echter de volgende conclusies kunnen aan de orde zijn:

 1. De cijfers tonen aan dat leden van Schrijverspunt de afzonderlijke inzendingen voor de schrijfactiviteiten meestal van hoge kwaliteit vinden of in ieder geval als zodanig waarderen. Felicitaties voor alle betrokkenen met een dergelijke kwaliteit van de publicaties.
 2. De cijfers tonen aan dat de cijfers een onvoldoende betrouwbaar beeld geven. Veel lezers geven bijvoorbeeld geen waardering/feedback. Is dat omdat ze een artikel niet de moeite van een waardering waard vinden?
 3. De cijfers roepen vragen op bij de waarderingsnormen en waarderingsintentie. Is de betekenis van een waardering voor iedereen hetzelfde qua norm, onderwerp van waardering en is er sprake van sociaal wenselijk waarderen?

Ongetwijfeld zijn er meer mogelijke conclusies te trekken, maar de hamvraag blijft: Wat is de waarde van de waarderingen?

Schrijven is meestal een eenzame bezigheid. In zijn of haar eentje zet een auteur gedachten of fantasie om in teksten. Publicatie van die teksten is vervolgens een van de mogelijkheden om verbinding te maken met de buitenwereld. Maar zonder respons blijft het eenzaam. De auteur blijft in het duister tasten over het effect van zijn/haar  werk. Is er belangstelling voor zijn/haar schrijfwerk? Wat is de mening van de lezer over zijn/haar schrijfwerk? Is de intentie van de auteur overgekomen bij de lezer? Et cetera. 

Met die gedachten in het achterhoofd hanteert Schrijverspunt  een lage drempel om eigen werk te publiceren. Schrijverspunt biedt  de mogelijkheid om een verbinding te maken met lezers. Daarnaast biedt Schrijverspunt  de mogelijkheid om respons te ontvangen. Door informatie te geven over het aantal hits en bijvoorbeeld de mogelijkheid om te waarderen en feedback te geven.

Een waardering heeft vrijwel altijd waarde voor een auteur. Bij een veelvoud kan die waarde nog groter zijn. Wetende dat er een waardering voor zijn/haar tekst is uitgebracht zal een auteur dan ook graag kennis nemen van die waardering. Waarderingen hebben ook meerwaarde voor lezers. Als lezer heb ik altijd wel een mening over datgene wat ik lees. Over de inhoud maar ook over de kwaliteit van schrijven. Dat is een persoonlijke mening, dus subjectief. Het lezen daarnaast van een of liefst vele reviews over dezelfde tekst is interessant. Oh, denken anderen er ook of juist niet zo over? Verrek daar zit wel wat in, had ik nog niet bedacht. Het scherpt mijn blik op schrijfkwaliteit.

Dus ik ben overtuigd van de waarde van een waardering.

Echter als ik de gemiddelde score van 4.4 sterren voor schrijfactiviteiten bekijk en, zelfs met een ruime marge, vergelijk met mijn eigen waardering die ik voor de betreffende artikelen zou hebben gegeven kom ik lager uit. Redelijkerwijs en statistisch gezien zou een gemiddelde waardering van ergens rond de 3 sterren ook eerder te verwachten zijn. Dat sluit aan bij de uitkomsten van de laatst gehouden poll waarbij 1 op de 3 respondenten aangeeft de gegeven waarderingen als te positief te ervaren. Die twijfel vraagt wat bezinning.

Mocht ik ook maar enigszins gelijk hebben dan zijn o.a. de hiervoor genoemde mogelijke conclusies 2 en 3 van belang. Ook al ben ik, hoe dan ook, overtuigd van de waarde van een waardering denk ik dat verbetering altijd mogelijk is.

 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De waarde van een waardering"

© Rainier Knieper
31.01.21
Feedback:
Blog met inhoud om goed over na te denken. Ik ben een van de mensen die geregeld 5 sterren uitdelen. En daar sta ik achter. Sommige blogs zijn in mijn ogen gewoon perfect. Dat wil zeggen dat ik er niets aan zou veranderen of toevoegen. Anderen misschien wel, maar dat doet er voor mij niet toe. Daarom krijg jij er ook 5. Ik zou namelijk niet weten hoe je blog beter kan.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
2 van de 2 lezers vond deze review nuttig
 • Rainier Knieper 02.02.21
  Dank je wel Hedwig. Als een waardering overdacht is en je staat er achter dan is het toch prima om 5 sterren te geven? Het is alleen jammer als mensen het als een soort 'like' zien om 5 sterren te geven. Een auteur heeft dan vaak meer aan een wel doordachte waardering, ook al is die met minder sterren, maar met uitleg of een tip.
25.01.21
Feedback:
Een blog om bij stil te staan en over na te denken. Boeiend geschreven en je hebt zeker een punt wat betreft het waarderingssysteem. Ik ben het eens met de conclusies die je trekt en denk dat er inderdaad nog wel wat te verbeteren is. Een waardering van 4 of 5 sterren wordt vaak gegeven. De optie 1, 2, en 3 sterren wordt heel weinig gebruikt (ook door mij). Dan blijven het veelal nul sterren en geen reactie. Dat is jammer, want (positieve) feedback kan helpen om je schrijfstijl te verbeteren. Daarbij is het naar mijn idee maar een klein groepje mensen dat reacties geeft. Dat is jammer. Ik vond het een zinvolle poll en je stuk heb ik met interesse gelezen.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
3 van de 4 lezers vond deze review nuttig
18.01.21
Feedback:
Je hebt helemaal gelijk en ik denk dat velen zo naar de waarderingen kijken. Want:? Betekent 5 sterren goed geschreven óf dat diegene enorm van de tekst genoten heeft? Dat zijn al twee verschillende uitgangspunten.
Ik zou hetzelfde willen voorstellen aan Schrijverspunt als Janneke. Werk met cijfers van 0 tot 10 als het over kwaliteit van schrijven gaat, een 5 punts schaal als het om smaak gaat ‘leuk, niks aan en dat soort benamingen bijvoorbeeld.
En een apart hokje waar je tips neer kunt zetten voor wat betreft grammatica, spelling e.d.
Dezelfde discussie geldt mijns inziens ook voor battles/wedstrijden: nu telt het hoogste gemiddelde percentage. Maar zeg nu zelf, wie is beter? Degene met een gemiddelde waardering van 100% uit 4 reacties bijvoorbeeld, of degene met een gemiddelde waardering van pak ‘m beet 86% uit 8 waarderingen?
Het waarderen van schrijfsels als poëzie en proza blijft subjectief naar mijn mening.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
 • Rainier Knieper 20.01.21
  Dank je wel Annemarie voor je commentaar. Optimalisering van de waarderingen lijkt o.a. mogelijk door inzicht te geven in de waarden en normen en het onderwerp van waardering. Zie ook reactie Janneke. Bij de schrijfactiviteiten is de belangrijkste doelstelling de auteur zinvolle feedback te geven op zijn/haar werk. Niets competitiefs. Bij de battle ligt dat wat anders. De redactie heeft op dit moment in overweging om bij de eerstvolgende nieuwe battle een andere procedure voor het bepalen van het beste gedicht te gebruiken. Daarbij zal de score dmv een waardering minder prominent zijn. Informatie volgt t.z.t.
 • Rainier Knieper 02.02.21
  @ Arjan. De redactie overweegt de huidige procedure van de battle. Mogelijk dus bij de battle in het najaar een andere werkwijze. We nemen jouw suggestie ook mee in de overpeinzingen, waarvoor onze dank. :?
  Tot die tijd kun je de betrouwbaarheid verhogen door veel waarderingen bij de battle te geven.
18.01.21
Feedback:
Ik vind het een goede en zinvolle column Rainier!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Janneke De Leeuw van Weenen 18.01.21
  Sorry, mijn reactie werd al verstuurd voordat ik klaar was met typen.... Ik zou er aan toe willen voegen, dat ik van harte hoop dat de mensen die aangaven dat volgens hen de waarderingen vaak te hoog uitvallen, zelf ook vaker waarderingen zouden geven. Je tweede punt vind ik dus zeer terecht. Dan krijg je een veel beter gemiddelde, dan wanneer er maar een paar mensen reageren. Nog een kleine aanvulling: Ik woon in Hongarije en in de school hier is het hoogste cijfer dat je kunt krijgen een 5. Een 5 krijgen is veel gemakkelijker, dan een tien krijgen in Nederland, omdat ook een 4,51 een 5 wordt als je hem afrond. Ik twijfel bij de 5 sterren wel eens tussen met name drie of 4. Drie klinkt wel als erg weinig, maar vier is weer veel. Misschien toch naar cijfers toe? Of naar halve sterren? Ik ben benieuwd naar de mening van anderen!
  • Rainier Knieper 20.01.21
   Dank je wel Janneke voor je commentaar. Drie of vier sterren geven klinkt voor jou misschien wel als weinig maar dat is het m.i. niet. Letterlijk waardeer je het artikel dan als voldoende of goed. Niets mis mee lijkt me. Maar zo blijkt maar weer dat iedereen een andere beleving kan hebben bij een waardering. De redactie zal hier binnenkort nog aanvullende informatie over geven.
18.01.21
Feedback:
Een boeiend stukje, Rainier! Ik heb me ook al vaker afgevraagd wat de waarde van de waarderingen is. Heel vaak zie ik 5 sterren toegekend voor, bijvoorbeeld, ultra-korte tekstjes van pakweg 3 à 4 lijnen, waar ik met de beste wil van de wereld geen enkele bijzondere literaire verdienste in zie. Niet dat zulke stukjes niet verdienstelijk kunnen zijn. Alleen zijn ze dit in mijn ogen maar zelden: niet méér dan een 'trouvaille'. Er wordt gegooid met sterren, in die mate dat er een zekere druk weegt op de beoordelaar om er toch maar niet te karig mee te zijn. Ik kan me daarenboven niet van de indruk ontdoen dat er behoorlijk wat - zoals jij dat terecht noemt - sociaal wenselijke waarderingen tot stand komen. Zelf heb ik meermaals ervaren dat wanneer ik voor de eerste keer aan een auteur een waardering geef, ik kort daarna van diezelfde auteur eveneens een waardering krijg, en dan natuurlijk een positieve waardering. De Romeinen hadden dit sociologisch mechanisme al door, zoals uit hun spreekwoord blijkt: 'Do ut des' ('ik geef opdat jij ook zoudt geven'). Ik zeg niet dat elke waardering aanvoelt als een verplichting om te reciproceren, maar niet zelden werkt het waarderingssysteem toch zo. Dan wordt het moeilijk om een zwakker stuk ook als een zwakker stuk te duiden. Zeker, ik lees ook goed gemeende commentaren die erop gericht zijn, op een eerlijke wijze bepaalde zwakke punten in een tekst aan te duiden, en dat kan voor een auteur beslist leerrijk zijn.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
4 van de 4 lezers vond deze review nuttig
 • Rainier Knieper 19.01.21
  Dank voor je reactie Lieven. Ik ben echt van mening dat waarderingen waardevol zijn. Het is een inhoudelijke boodschap over de gelezen tekst van de lezer naar de auteur, waarbij een auteur zijn/haar voordeel kan doen met de ontvangen feedback. Daarom is het belangrijk dat we samen de bedoeling (voor de auteur zinvolle feedback geven) vasthouden en de uitvoering verbeteren. Niet iedereen is echter gewend om een waardering te geven over het werk van een ander aan die ander waar ook nog eens je eigen naam bijstaat. Daarnaast spelen ook nog eens verschillen in perceptie, waarden en normen een rol. Mij persoonlijk lijkt dat we daar de energie in moeten steken om de waarde van waarderingen verder te verhogen.

In elke boekenwinkel: