• Blog
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1149 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  21 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1033 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  40 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Dé boom

Als iemand in ons gezin begint over ‘de boom’, weten we allemaal over welke boom het gaat.

Voor onze ouders had de boom een politieke betekenis, maar voor ons (in 1971 allemaal kinderen, jonger dan twaalf jaar), betekende hij veel meer…

Mijn ouders hadden elkaar leren kennen, toen mijn vader vanuit Suriname naar Nederland kwam om te studeren. Ze waren zowel in Suriname, als in Nederland een opvallend verschijnsel, omdat gemengde huwelijken destijds niet veel voorkwamen.

Tot ik zeven was, woonden we in Amsterdam Oost, waar ik geboren ben.

Uiteindelijk kon mijn vader de roep van zijn geboorteland niet langer negeren en waar mijn vader ging, daar volgde mijn moeder en mét haar al hun kroost. Een reis met een zevenkoppig gezin naar de andere kant van de wereld, kostte waarschijnlijk toen al een lieve duit.

Om de reis per schip te betalen, kon mijn vader geld lenen van de overheid. Al deze gewichtige dingen gingen natuurlijk, volledig aan ons kinderen voorbij.

Het boekje van Jip en Janneke dat ik ten afscheid kreeg van mijn schooljuf, heb ik nog steeds. Soms kijk ik naar haar “Veel geluk in je nieuwe land” en dan ben ik weer terug in die tijd. Het hele gebeuren was tegelijkertijd angstig en avontuurlijk. Gelukkig kreeg het avontuurlijke gevoel al snel de overhand. Een zeereis van drie weken, met alles wat daar bij komt kijken, zou voor iedereen een enorme belevenis zijn.

Toen de aankomst in Suriname, de kennismaking met onze Surinaamse grootouders, de geuren, de kleuren, de warmte, de gewoonten… Alles was even nieuw en indrukwekkend.

Maar al gauw nam het gewone leven een aanvang. We gingen naar school, kregen vriendjes en vriendinnetjes en deden, wat kinderen meestal doen: We pasten ons aan.

Wat wij ons echter niet realiseerden, was dat het met mijn moeder een stuk minder goed ging. Pas vele jaren later drong het pas echt tot me door, wanneer ik naar foto’s keek. Mijn moeder, die altijd al redelijk slank was, werd in anderhalf jaar tijd, broodmager.

En hoewel mijn vader dolgraag in Suriname wilde blijven, ging de gezondheid van zijn vrouw toch voor. Hij besloot dat het voor haar beter was, als we naar Nederland zouden terugkeren.

Er bleek echter een flinke adder in het gras te zitten. Vanwege de lening, hadden mijn ouders hun paspoorten af moeten geven.

We gingen naar het paleis van de Gouverneur der Nederlanden (Hoe ouderwets en koloniaal klinkt dat wel niet?), waar mijn vader het probleem uitlegde. Helaas bleek geld belangrijker te zijn dan het welzijn van een Nederlands staatsburger. Zolang de schuld niet afbetaald was, kregen mijn ouders de paspoorten niet terug. Na veel gepraat, kregen ze de mededeling, dat mijn vader zijn vrouw en zijn ‘bloedjes van kinderen’ dan naar Nederland mocht sturen, maar dat hij moest blijven tot de schuld was afbetaald.

Mijn vader was echter niet van plan zijn gezin uiteen te laten vallen en al gauw bleek, dat ze aan hem een grotere kluif zouden hebben, dan ze van de gemiddelde Surinamer gewend waren. Mijn vader was een politiek bevlogen man en bepaald niet op zijn mondje gevallen. Ook koppigheid en doorzettingsvermogen waren hem niet vreemd.

Hoewel we het gouvernementspaleis, moesten verlaten, weigerde mijn vader met ons het terrein af te gaan. Hij zou zich bij deze beslissing niet neerleggen.

Ik herinner me dat het erg warm was en dat we op een stenen randje (misschien van een fontein) zaten. Tegen sluitingstijd zouden de hekken van het terrein op slot gaan, toen moesten we daar dus wel weg.

Maar in plaats van naar huis te gaan, bracht mijn vader ons naar de overkant. Daar was een flink grasveld met een, in mijn herinnering, heel grote boom. Er was dus in ieder geval schaduw.

Destijds waren mobiele telefoons nog een vorm van Science Fiction. Hoe mijn vader het voor elkaar kreeg, weet ik niet, maar voor we het wisten, beschikten we over kleden, waar we onder die boom op konden zitten.

Dit verschijnsel van een Surinaamse man met een Nederlandse vrouw, die zich daar met hun kinderen installeerden, om er desnoods de nacht door te brengen, trok uiteraard de aandacht. Suriname is misschien vele malen groter dan Nederland, maar soms is het net een groot dorp. Iedereen kent wel iemand, die weer iemand kent.

De mensen verzamelden zich om ons heen. Men bracht ons eten en drinken. Vlakbij was een opleidingsinstituut voor onderwijzers, waar we naartoe mochten, om ons te wassen en gebruik te maken van de toiletten.

Ik was een super verlegen kind en was dan ook opgelucht toen een ouder nichtje zich over ons kwam ontfermen, om ons af te leiden. Ik herinner me dat ze een groot bananenblad, of palmblad, had waar we om de beurt op mochten zitten, terwijl ze ons voortsleepte, alsof we in een speedboot zaten.

Er kwamen journalisten, die foto’s van ons namen voor bij hun krantenartikelen.

Ook kwamen er mensen van de radio. De meeste ‘grote mensen dingen’ weet ik alleen, omdat ik die later in verhalen gehoord heb.

Maar dat iedereen heel lief voor ons was, dat weet ik nog wel. Als kind was ik een slechte eter, maar ik at met smaak van de heerlijke tjauwmin, die men ons bracht. Voor goede tjauwmin, heb ik daardoor nog altijd een zwak.

Ik weet niet meer of ik verwacht had, dat we ’s avonds wel naar huis zouden gaan, maar we hebben van jongs af en met mijn ouders gekampeerd, dus al hadden we geen tent, ik kan me niet herinneren dat ik het raar of eng vond, dat we daar bleven slapen. Voor de kinderen was het toch allemaal een groot avontuur en zolang mijn moeder maar bij me was, kon ik veel aan.

Een geluk bij een ongeluk, dat het destijds geen regentijd was, want we hebben daar een week onder die boom, gezeten, geslapen, gespeeld, geleefd en er werd veel ruchtbaarheid aan gegeven. Uiteindelijk is de gouverneur gezwicht onder de algemene druk en konden we met het hele gezin afreizen naar Nederland.

Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik me dat die boom er misschien wel de oorzaak van is, dat ik zo dol ben op bomen. Ik vind het heerlijk om onder een boom te zitten of te liggen en tussen de bladeren omhoog te kijken naar de lucht.

Alleen slapen, doe ik toch liever in mijn bed, terwijl ik luister naar de bomen om mijn huis, wanneer ze ruisen in de wind.

 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Dé boom"

© Elna Wijnhard
12.07.20
Feedback:
Aanvulling oude waardering.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: