Voor schrijvers, door schrijvers

Gedichtenwedstrijd VRIJ EN ZINNIG

vulpenHet Willemsfonds Tongeren organiseert zijn tweejaarlijkse poëziewedstrijd. Het thema van de wedstrijd is 'Vrij en Zinnig'

Het wedstrijdreglement

1. De wedstrijd staat open voor deelnemers die op 1 januari 2020 zestien jaar of ouder zijn. Uitgesloten van deelname zijn juryleden of familieleden daarvan en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.

2. Het bekend maken van deze wedstrijd gebeurt vanaf 1 juli 2020 op een zo breed mogelijke manier.

3. Elke deelnemer stuurt één (1) gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

4. Het gedicht wordt tussen één (1) september en één (1) december per post verstuurd naar: De voorzitter van het Willemsfonds Tongeren, de Tieckenstraat 1, 3700 Tongeren - België.
Het gedicht dient getypt te zijn in lettertype Arial 12 en op A4 papier, zonder afbeeldingen of andere opsmuk.

5. De toegezonden omslag bevat een afzonderlijke gesloten omslag met daarop aan de voorzijde een gekozen pseudoniem en daarin de persoonsgegevens van de inzender (voornaam, naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres). Inzendingen die hieraan niet voldoen worden uitgesloten van deelname. Elke deelnemer zal per e-mail een ontvangstbewijs toegestuurd krijgen.

6. Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze, die zich onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor onvoldoende gefrankeerde en onvolledige inzendingen.

7. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury.

8. De jury zal in eerste instantie 10 genomineerden en vervolgens hieruit drie prijswinnaars aanduiden. De namen van de tien genomineerden, inclusief deze van de drie prijswinnaars, worden tijdens de proclamatie openbaar gemaakt. Aan de eerste prijs is een geldbedrag verbonden van 500 euro, aan de tweede prijs 200 euro en aan de derde prijs 100 euro. De genomineerden die uiteindelijk niet tot de prijswinnaars behoren ontvangen een aandenken.

9. De tien genomineerden worden minstens drie weken voor de prijsuitreiking per e-mail door de juryvoorzitter verwittigd dat ze tot de genomineerden behoren, waardoor ze vanzelfsprekend uitgenodigd zijn voor de proclamatie. Welke prijs ze behaalden wordt alleen meegedeeld tijdens de prijsuitreiking. De prijzen worden persoonlijk in ontvangst genomen of, bij verhindering, door een bij de organisator vooraf aangemelde vervanger.

10. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten en het ingestuurde gedicht wordt niet teruggezonden.

11. De deelnemers behouden hun auteursrechten. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan zij er evenwel mee akkoord dat de organisatie vrijelijk, zonder melding en zonder financiële tussenkomst, gebruik kan maken van de ingediende gedichten.

12. De geselecteerde gedichten worden door de organisator gepubliceerd in een poëziebundel die vanaf de prijsuitreiking te verkrijgen is. Door deelname gaat men hiermee akkoord.

13. De prijsuitreiking vindt plaats in het voorjaar van 2021. Ze vindt plaats in Bibliotheek De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren. Voor het vastleggen van een precieze datum wordt rekening gehouden met de evoluerende maatregelen met betrekking tot covid-19. Al de deelnemers worden per e-mail tijdig op de hoogte gebracht van deze datum.

Bron: https://www.willemsfonds.be/bijeenkomsten/detail/2938/gedichtenwedstrijd-vrij-en-zinnig/about

Dit artikel delen?
Hits: 1146

Snelmenu: Klik, voor belangrijke pagina's, aan de rechterkant op de blauwe button !