55 woordenverhaal

Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.”
Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind.

382 Hits

Publicatie op:

Meer schrijfactiviteiten? Klik hier.

Paardensprong
De Koning buldert boven het lawaai van de chaos uit en poogt orde te scheppen. Gedekt vanuit zijn toren stuurt hij de cavalerie voorwaarts. Een laatste wanhoopspoging om de vijand te verslaan. Het paard manoeuvreert zich tussen de aanvallen door, maakt al hinnikend een wilde sprong en belandt op exact de juiste plek. Schaakmat.

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Paardensprong"

© Spanhoff

In elke boekenwinkel