55 woordenverhaal

Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.”
Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind.

421 Hits

Publicatie op:

Meer schrijfactiviteiten? Klik hier.

Het laatste avondmaal

De tafel was  overladen met lekkernijen, al bij binnenkomst. Pa had zijn uiterste best gedaan, zo bezwoer hij onze moeder- met tranen in zijn ogen.  Zijn laatste honderd gulden had hij gespendeerd  aan dit godenmaal. In mijn kinderlijk brein was ik deelgenoot van niets minder dan een wonder, “het laatste avondmaal.”


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Het laatste avondmaal"

© Asko De vries robles

In elke boekenwinkel