55 woordenverhaal

Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.”

Meedoen?

Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

194 Hits

Publicatie op:
Het kleine gebaar

“Kan ik u helpen met uw boodschappen te dragen?” Een uit de kluiten gewassen puber biedt zijn diensten aan: “Alleraardigst, alleraardigst , mijn dank is groot jongeman.” De  stem van de oude man  bibbert. Hij pinkt een traantje weg, de jongeman kijkt hem vragend  aan, bijna verontschuldigend, alvorens hij zijn hand ophoudt.


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Het kleine gebaar"

© Asko De vries robles

In elke boekenwinkel