55 woordenverhaal

Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.”

Meedoen?

Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

387 Hits

Publicatie op:

Meer schrijfactiviteiten? Klik hier.

De kerstgedachte
De rabbijn en de imam liepen over straat, een  gejuich weerklonk en mensen sloten elkaar in de armen. Joden en moslims tot tranen toe bewogen spraken elkaar voor het eerst in jaren. De kerken stroomden leeg en de pastoor zijn ogen glinsterden. Hij hief zijn handen ten hemel en riep ”God is groot.”

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De kerstgedachte"

© Asko De vries robles

In elke boekenwinkel: