55 woordenverhaal

Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.”
Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind.

396 Hits

Publicatie op:

Meer schrijfactiviteiten? Klik hier.

Broer
‘Kun jij niet één keer wat voor mam doen?’ Haar ogen fonkelen. Broer schudt zijn hoofd. ‘Ik voel me daartoe niet geroepen.’
‘Zak in de stront!’ De deur knalt achter haar dicht. Het boeit hem niet, hij kiest zijn eigen familie. Voordat hij weer voor maanden weggaat, zal hij zijn bejaarde moeder bloemen brengen.

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Broer"

© Marianne Leerkes-Brouwer

In elke boekenwinkel